Zaproszenie

Zapraszamy Mieszkańców na uroczyste oddanie inwestycji “Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Jana Kazimierza w Nieporęcie”

Dzień życzliwości w SP Nieporęt

„Miej życzliwość w swej naturze, bo życzliwi żyją dłużej”
Takie hasło przyświecało uczniom Szkoły Podstawowej w Nieporęcie, w ogólnoświatowym dniu życzliwości i pozdrowień, który przypada 21 listopada.

Dzień Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składamy serdeczne podziękowania, pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie, za codzienną, wymagającą ogromnego zaangażowania i wielkiej wytrwałości pracę na rzecz osób potrzebujących wsparcia i pomocy w codziennym życiu.

Bezpieczniej z ratownikami

8 strażaków z OSP w Kątach Węgierskich i Nieporęcie oraz dwóch strażników gminnych bierze udział w kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy, którego ukończenie daje uprawnienia ratownika.