Łapy, łapy, cztery łapy…

„…Poprzez miedzę, poprzez łąki, poprzez leśne ścieżki wąskie, cztery łapy psa noszą w świat…” – śpiewał pies Pankracy, ale ostatnie miesiące dla Straży Gminnej w Nieporęcie nie były zbyt łatwe, a to ze względu na szereg interwencji przeprowadzonych względem właścicieli czworonożnych pupili.

„OD PRZEDSZKOLAKA DO PIERWSZAKA Święto Komisji Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w Izabelinie”.

W pięknej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Izabelinie odbyła się dziś ważna uroczystość. Zgromadzili się wszyscy pracownicy, nauczyciele i uczniowie. Przybyli goście: Wójt Gminy Nieporęt, Pan Sławomir Maciej Mazur, Ksiądz Proboszcz Parafii w Stanisławowie, Piotr Jędrzejewski, radny Gminy Nieporęt, Pan Stanisław Koperski oraz sołtys wsi Stanisławów, Pan Stanisław Paterek.

Ślubowanie klas pierwszych w Gimnazjumim. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym

Dzień 11 października 2013 r. był jednym z ważniejszych w życiu społeczności szkolnej Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym. Podczas uroczystości poświęconej obchodom Dnia Edukacji Narodowej uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Od tego momentu stali się pełnoprawnymi członkami społeczności uczniowskiej gimnazjum.

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom oraz wszystkim pracownikom oświaty Gminy Nieporęt składam serdeczne podziękowania oraz wyrazy uznania za codzienny trud wyjątkowej pracy.