Zimowe utrzymanie dróg

Wraz z pierwszymi opadami śniegu przypominamy, że wszystkie uwagi dotyczące zimowego utrzymania dróg publicznych na terenie Gminy Nieporęt należy zgłaszać, w zależności od kategorii drogi do jej zarządcy.

Co nowego w odbiorze odpadów komunalnych?

Informujemy Państwa, że w 2015 r. i 2016 r. odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odbierać będzie nowa firma wyłoniona w trybie zamówień publicznych tj. MPK Sp. z o. o. z Ostrołęki. W związku z powyższym wchodzą drobne zmiany w odbiorze odpadów komunalnych.