Kliknięcie w nazwę działu rozwija listę telefonów.

 • Kancelaria

  Nr pokoju

  Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik

  Nr tel. wew.

  Nr faksu

  9

  Wieloosobowe stanowisko ds. kancelarii

  22 767 04 44

  22 767 04 41

 • Dział Podatków i Windykacji

  Nr pokoju

  Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik

  Nr tel. wew.

  Nr faksu

  6

  Kierownik Emila Gera

  22 767 04 23

  5

  Wieloosobowe stanowisko ds. wymiaru i kontroli podatków i opłat

  22 767 04 21

  6

  Wieloosobowe stanowisko ds. księgowości podatkowej

  22 767 04 23

 • Dział Informacji Publicznej i Promocji Gminy

  Nr pokoju

  Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik

  Nr tel. wew.

  Nr faxu

  19

  Kierownik Dorota Brzozowska

  22 767 04 46

  22 767 04 49

  19

  Wieloosobowe stanowisko ds. promocji i informacji publicznej

  22 767 04 49

 • Dział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej

  Nr pokoju

  Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik

  Nr tel. wew.

  Nr faksu

  22

  Kierownik Tadeusz Biernat

  22 767 04 40

  22767 04 40

  22

  Wieloosobowe stanowisko ds. spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

  22 767 04 40

 • Dział Spraw Obywatelskich i USC

  Nr pokoju

  Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik

  Nr tel. wew.

  Nr faksu

  3

  Kierownik Elżbieta Staniszewska

  22 767 04 25

  22 767 04 45

  4

  Kierownik USC Małgorzata Gajda

  22 767 04 26

  3

  Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

  22 767 04 25

  4

  Stanowisko ds. obywatelskich i działalności gospodarczej

  22 767 04 26

 • Dział Inwestycji i Zamówień Publicznych

   Budynek: Plac Wolności 2a,Nieporęt

  Nr pokoju

  Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik

  Nr tel. wew.

  Nr faksu

  Zastępca Wójta, Kierownik Alicja Sokołowska

  22 767 04 14

  1

  Zastępca Kierownika Sławomir Wierzchoń

  stanowisko ds. inwestycji drogowych

  22 767 04 16

  2

  Stanowisko ds. inwestycji – sieć wodno – kanalizacyjna

  22 767 04 35

  2

  Stanowisko ds. zamówień publicznych i integracji z UE

  22 767 04 05

  2

  Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy unijnych

  22 767 04 05

  2

  Wieloosobowe stanowisko ds. inwestycji

  22 767 04 42

 • Dział Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej

  Nr pokoju

  Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik

  Nr tel. wew.

  Nr faksu

  29

  Kierownik Krzysztof Aniołkowski

  22 767 04 37

  22 767 32 18

  29

  Wieloosobowe stanowisko ds. dróg i gospodarki komunalnej

  22 767 04 38

 • Dział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

  Nr pokoju

  Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik

  Nr tel. wew.

  Nr faksu

  7

  Kierownik Bożena Bartkiewicz

  22 767 04 12

  7

  Wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

  22 767 04 12

  7

  Stanowisko – geodeta gminny

  22 767 04 12

 • Dział Zagospodarowania Przestrzennego

   

  Nr pokoju

  Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik

  Nr tel. wew.

  Nr faksu

  8

  Kierownik Maciej Czerski

  22 767 04 20

  8

  Wieloosobowe stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego

  22 767 04 20

 • Dział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

  Nr pokoju

  Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik

  Nr tel. wew.

  Nr faksu

  30

  Kierownik Dariusz Wróbel

  22 767 04 10

  30

  Stanowisko ds. gospodarki wodnej

  22 767 04 10

  30

  Wieloosobowe stanowisko ds. ochrony środowiska

  22 767 04 10

 • Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi

  Nr pokoju

  Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik

  Nr tel. wew.

  Nr faksu

  26

  Kierownik Renata Szkolniak

  22 767 04 48

  26

  Stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi

  22 767 04 47

  26

  Stanowisko ds. księgowości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  22 767 04 47

 • Komenda Straży Gminnej

  Budynek: ul. Zegrzyńska 10 H, 05-126 Nieporęt

  Nr pokoju

  Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik

  Nr tel. wew.

  Nr faksu

  Komendant Joanna Mizerska

  22 774 87 91

  Telefon interwencyjny

  668 116 761

 • Biuro Prawne

  Nr pokoju

  Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik

  Nr tel. wew.

  Nr faksu

  11

  Kierownik Hanna Laszuk

  22 767 04 17

  1

  Wieloosobowe stanowisko – radca prawny

  22 767 04 36

 • Biuro Audytu Wewnętrznego

  Nr pokoju

  Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik

  Nr tel. wew.

  Nr faxu

  23

  Audytor wewnętrzny

  22 767 04 29

 • Dział Budżetu i Finansów

  Nr pokoju

  Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik

  Nr tel. wew.

  Nr faksu

  10

  Skarbnik, Kierownik Katarzyna Skuza

  22 767 04 32

  17

  Zastępca Kierownika Anna Skocz

  22 767 51 46

  16

  Stanowisko ds. rachuby płac

  22 767 04 34

  12

  Wieloosobowe stanowisko ds. księgowości budżetowej

  22 767 04 39

  22 767 04 11

 • Biuro ds. organizacji Gminy

  Nr pokoju

  Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik

  Nr tel. wew.

  Nr faksu

  23

  Kierownik Joanna Jońska

  22 767 04 29

  13

  Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi Rady

  22 767 04 14

  22 767 04 04

  13

  Stanowisko ds. sekretariatu,

  22 767 04 15

 • Dział Administracji i Kadr

  Nr pokoju

  Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik

  Nr tel. wew.

  Nr faksu

  18

  Sekretarz, Kierownik Barbara Kopcińska

  22 767 04 24

  20

  Z-ca Kierownika Beata Bułka

  stanowisko ds. pracowniczych

  22 767 04 19

  9

  Wieloosobowe stanowisko ds. kancelarii

  22 767 04 44

  22 767 04 41

  21

  Stanowisko ds. sportu i turystyki

  22 767 04 28

 • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

  Nr pokoju

  Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik

  Nr tel. wew.

  Nr faxu

  22

  Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

  22 767 04 40

 • Dział Informatyki

  Nr pokoju

  Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik

  Nr tel. wew.

  Nr faksu

  28

  Kierownik Michał Rasiński

  22 767 04 22

  28

  Wieloosobowe stanowisko ds. informatyki

  22 767 04 22

 • Samodzielne stanowisko ds. archiwum zakładowego

   

  Nr pokoju

  Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik

  Nr tel. wew.

  Nr faksu

  21

  Samodzielne stanowisko ds. archiwum zakładowego

  22 767 04 28