Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oferuje fachową pomoc zmierzającą do zmiany sytuacji, informację o możliwościach profesjonalnej terapii odwykowej, motywowanie do leczenia, wsparcie po zakończonej terapii.

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2016 r

Uchwała Nr XVI/108/2015 Rady Gminy Nieporęt z dnia 26 listopada 2015 r.

Siedziba komisji

Urząd Gminy Nieporęt, ul. Plac Wolności 1, Nieporęt, pok. 3, tel. 22 767-04-25.

Punkt Informacyjno -Konsultacyjny

w ramach którego działają:

Punkt informacyjno – konsultacyjny ds. uzależnień

terapeuta Marek Grunwald,

przy Parafii Rzymskokatolickiej NMP Wspomożycielki Wiernych w Stanisławowie Pierwszym ul. Izabelińska 8, Stanisławów Pierwszy.

Czynny: poniedziałek godz. 9.00-15.00, środa godz. 14.00-18.00

Punk Profilaktyki, Pomocy Dziecku i Rodzinie

Psycholog Artur Żuchowski.

Centrum Medyczne Nieporęt Sp. z. o. o ul. Podleśna 4, Nieporęt.

Każdy czwartek miesiąca od godziny 16.00-19.00

Gminny Zespół Interdyscyplinarny Gminy Nieporęt

Przewodnicząca Aneta Wrzosek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Podleśna 4a, Nieporęt
tel. (22) 490 43 41 lub 44

Grupa AA

Przy Parafii Rzymskokatolickiej NMP Wspomożycielki Wiernych w Stanisławowie Pierwszym,

ul. Izabelińska 8, Stanisławów Pierwszy.

Wtorek – sala domu parafialnego o godz. 18.00

Ważne Telefony

Niebieska linia

Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie – tel.801 120 002

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

tel. 116-111, można dzwonić codziennie w godzinach od 12.00 do 20.00

Pomarańczowa Linia 1

Pomaga rodzicom, których dzieci mają problem z alkoholem – 801 140 068

Zielona linia

Porady i informacje na temat HIV/AIDS – tel. (22) 621-33-67

Całodobowy telefon zaufania (022) 692 82 26

Narkotyki, narkomania

Informacja, porady, wsparcie – tel. 801 199 990

czynny codziennie od 16.00 do 21.00

Policyjny Telefon Zaufania

numer ogólnopolski 800 120 226, (codziennie 8.00-22.00)