Studium uchwalone

Podczas ostatniej sesji (9.06) radni uchwalili nowe „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nieporęt”, będące strategicznym dokumentem w zakresie kształtowania polityki przestrzennej gminy.