Informujemy, że 15 września upływa termin wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za III kwartał 2017 r. W związku z powyższym należy uiścić ww. opłatę na otrzymany indywidualny nr konta. Na druku prosimy wpisać imię i nazwisko osoby, której dotyczy płatność, natomiast w tytule płatności: „OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI oraz okres za jaki dokonujemy opłaty np. III kwartał 2017 r. lub w przypadku rat miesięcznych np. wrzesień 2017 r., październik 2017 r. itp.”
 
Również 15 września upływa termin III raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego za 2017 rok.