Wszelkie zgłoszenia serwisowe należy zgłaszać na adres mailowy do Pana Karola Frygi: serwis@econnect.pl                                             lub  telefonicznie: 533 32 00 32 oraz 22 884 10 00

Zgłoszenia mailowe poza godzinami wymienionymi wyżej będą realizowane w następny dzień roboczy.