Dyrektor Szkoły Podstawowej im. B. Tokaja w Nieporęcie zatrudni od dnia 1 września 2015 r. bibliotekarza w wymiarze 1 etatu i nauczyciela logopedę w wymiarze 10 g.

Telefon kontaktowy: 692 464 102.