PGE Dystrybucja S.A., Oddział Warszawa, rejon energetyczny Legionowo zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zamieszkałych:

Data Godziny Obszar Stacje trafo
2017-01-24 08:00-16:00 Izabelin-Dziekanówek

  • ul. Kolejowa nr 75.
st.tr.
04-0987 Izabelin Dziekanówek
2017-01-24 08:00-15:00 Józefów

  • ul. Leśna od Wiosennej w kierunku Grabiny.
  • ul. Szkolna od stacji transformatorowej do Wiosennej,
st. tr.
04-0200 Józefów Garbarnia
2017-01-25 08:00-15:00 Michałów-Grabina

  • ul. Kasztanowa
  • ul. Kwiatowa
st.tr.
04-0846 Michałów Grabina obwód w kierunku Leśnej.

Treść wygenerowana automatycznie na podstawie danych dostępnych na stronie internetowej spółki PGE Dystrybucja S.A.