PGE Dystrybucja S.A., Oddział Warszawa, rejon energetyczny Legionowo zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zamieszkałych:

Data Godziny Obszar Stacje trafo
2017-10-30 08:00-17:00 Zegrze Południowe
  • ul. Warszawska od nr 7 do 31
04-0548 ZEGRZE GASTRONOMIA

Treść wygenerowana automatycznie na podstawie danych dostępnych na stronie internetowej spółki PGE Dystrybucja S.A.