Przypominamy, że z dniem 15 września upływa termin płatności III raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz II raty podatku od środków transportowych.

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny należy uiszczać na konto wskazane w decyzji wymiarowej lub u sołtysa wsi, natomiast podatek od środków transportowych należy uiszczać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Nieporęt.