UWAGA!
Przypominamy, że 16 listopada minął termin wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za IV kwartał

Na druku prosimy wpisać imię i nazwisko osoby, której dotyczy płatność, natomiast w tytule płatności: „OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI np. IV kwartał 2015 r. lub w przypadku rat miesięcznych np. październik 2015 r., listopad 2015 r. itp.” – płacąc w ratach miesięcznych należy pamiętać o terminach płatności zgodnie z kwartalnymi okresami rozliczeniowymi.