Warunkiem uzyskania dofinansowania przy zakupie biletu 30 i 90 dniowego normalnego i ulgowego jest zamieszkiwanie na terenie gminy Nieporęt oraz  rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie ze wskazaniem w zeznaniu podatkowym gminy Nieporęt jako miejsce swojego zamieszkania, bez względu na to, czy osiąga się dochód.

Aby zakupić bilet z dopłatą niezbędna jest nam spersonalizowana  Nieporęcka Karta Komunikacyjna, akceptowana przez ZTM w Warszawie na mocy podpisanego porozumienia. Jej wyrobienie jest możliwe od 16 października w Urzędzie Gminy Nieporęt, w dziale Zarządu Dróg. Wniosek można wypełnić na stronie http://wniosekokarte.nieporet.pl, a po odbiór spersonalizowanej karty trzeba zgłosić się osobiście z dowodem tożsamości oraz poświadczeniem dokonania rozliczenia podatkowego w Urzędzie Skarbowym w Legionowie ze wskazaniem gminy Nieporęt jako miejsca zamieszkania. Wniosek możemy również wypełnić osobiści na miejscu.Do karty wykorzystywane jest jedynie zdjęcie wykonywane na miejscu.

Wyrabianie Nieporęckiej Karty Komunikacyjnej w Urzędzie Gminy Nieporęt rozpocznie się 16 października. 

Wniosek

Poziom dopłat do Biletu „Warszawa+” w ramach „Nieporęckiej Karty Komunikacyjnej”
bilety2