06 marca 2017

XXXVII Sesja Rady Gminy Nieporęt

  • 6 marca 2017
  • 12:00
  • Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                                         (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) XXXVII Sesję Rady Gminy Nieporęt VII kadencji, która odbędzie się w dniu 06 marca 2017 r. (poniedziałek), godz. 12.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad: Otwarcie sesji. Przyjęcie […]