12 kwietnia 2017

XL Sesja Rady Gminy Nieporęt

  • 12 kwietnia 2017
  • 09:00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) XL Sesję Rady Gminy Nieporęt VII kadencji, która odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2017 r. (środa), godz. 09.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nieporęcie, ul. Dworcowa 9a, z proponowanym porządkiem obrad: […]