02 grudnia 2017

03 grudnia 2017

06 grudnia 2017

07 grudnia 2017

09 grudnia 2017

10 grudnia 2017

15 grudnia 2017

20 grudnia 2017

L Sesja Rady Gminy Nieporęt

  • 20 grudnia 2017
  • 10:00
  • Gminny Ośrodek Kultury w Nieporęcie

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz zgodnie z § 57 ust. 6 uchwały Nr 5/XXI/04 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie Statutu Gminy Nieporęt (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego  z 2004 r. Nr 59, poz. 1506, […]

28 grudnia 2017

LI Sesja Rady Gminy Nieporęt

  • 28 grudnia 2017
  • 11:00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) LI Sesję Rady Gminy Nieporęt VII kadencji, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017 r. (czwartek), godz. 11.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, Plac Wolności 1, z proponowanym porządkiem obrad: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku obrad. […]

29 grudnia 2017