Rok: 2013

UWAGA na oszustów

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz oczekiwanie na oficjalne pismo z Urzędu Gminy Nieporęt, w sprawie projektu pn. „Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Nieporęt”

Czytaj więcej

Nieporęcka Karta Rodziny 3+

Niższe opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach, za odbiór śmieci – to niektóre z ulg i ułatwień dla rodzin wielodzietnych w ramach Nieporęckiej Karty Rodziny 3+, która wejdzie w życie 1 stycznia 2014 roku.

Czytaj więcej

Usuwamy azbest

Od początku grudnia br. na zlecenie Urzędu Gminy Nieporęt, firma ŚRODOWISKO i INNOWACJE Sp. z o. o. odbiera wyroby zawierające azbest z prywatnych posesji, a następnie przetransportowuje na składowisko odpadów niebezpiecznych.

Czytaj więcej