Rok: 2018

WAŻNA informacja w sprawie odbioru odpadów komunalnych

Szanowni Mieszkańcy,

firma Partner, realizująca odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Nieporęt, w sposób nagły wypowiedziała gminie umowę na – Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Nieporęt.

W związku z zaistniałą sytuacją, w najbliższych dniach odbiór odpadów z nieruchomości nie odbędzie się zgodnie z harmonogramem. Podejmowane są intensywne działania w celu wyłonienia w trybie pilnym firmy, która przejmie zadania z zakresu odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy.

Przepraszamy Państwa za zaistniałe trudności, które powstały z powodów niezależnych od gminy. Na bieżąco przekazywane będą informacje o wyniku podejmowanych działań.

Radni uchwalili budżet na 2019 rok

28 grudnia 2018 r., podczas IV sesji Rady Gminy Nieporęt VIII Kadencji, radni uchwalili budżet gminy Nieporęt na 2019 rok. Głosowanie nad budżetem gminy poprzedziło rozpatrzenie i przyjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2019-2027. Dochody gminy Nieporęt w 2019 roku zaplanowane zostały w łącznej kwocie 96 460 076 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 87 874 433 zł, co stanowi  91,1 % dochodów ogółem i dochody majątkowe w kwocie  8 585 643 zł, co stanowi 8,9 % dochodów ogółem. Natomiast wydatki gminy ustalono w kwocie  108 520 999 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 85 566 732 zł, co stanowi 78,8% wydatków ogółem i wydatki majątkowe w kwocie  22 954 267 zł, co stanowi 21,2% wydatków ogółem.

Za przyjęciem uchwały budżetowej głosowało 11 radnych, 2 wstrzymało się od głosu.

DSC_5742 DSC_5756 DSC_5766

Deklaracja Światłowód

Do 31 grudnia można wypełniać deklarację podłączenia nieruchomości do sieci światłowodowej.

Jak już informowaliśmy, deklarację podłączenia przyłącza do posesji można wypełnić i wrzucić do skrzynki w Urzędzie Gminy. Można ją także wypełnić na stronie operatora, a następnie wysłać.

Po wejściu na stronę  https://uniaswiatlowodowa.pl/mazowieckie/ klikamy – Pobierz deklarację (PDF). Po wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu deklaracji, jej zdjęcie lub skan wysyłamy na adres  mazowiecka.unia@orange.com

Dlaczego opłata za odbiór odpadów musiała wzrosnąć?

Dlaczego opłata za odbiór odpadów musiała wzrosnąć?

13 grudnia Rada Gminy Nieporęt uchwaliła nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które ponoszą na rzecz Gminy Nieporęt właściciele nieruchomości.

Od 1 stycznia 2019 roku będą obowiązywały następujące stawki:

18,00 zł miesięcznie – od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeżeli odpady są segregowane oraz

40,00 zł miesięcznie jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Jest to pierwsza podwyżka opłat od 2013 roku, tj. od czasu, kiedy to gmina przejęła na siebie nałożony ustawą obowiązek organizacji gospodarki odpadami komunalnymi.

Podobne uchwały podjęli radni w całym powiecie legionowskim.

Dlaczego opłata musiała wzrosnąć?

Podstawą gminnego systemu gospodarowania odpadami, jest jego samofinansowanie. Co to w praktyce oznacza? Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina jest zobowiązana pokrywać koszty odbioru odpadów i ich zagospodarowania z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości. Należy pamiętać, że oznacza to nie tylko opłaty ponoszone przez gminę na rzecz firmy odbierającej odpady, ale także koszty tworzenia i utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (który przyjmuje odpady selekcjonowane od mieszkańców), obsługę administracyjną całego systemu (np. koszty pocztowe, programy komputerowe) oraz edukację ekologiczną w zakresie gospodarki odpadami.

Odpady komunalne, które odbiera od mieszkańców firma mająca umowę z gminą, trafiają do RIPOK-u, czyli Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. RIPOK to zakład zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego co najmniej przez 120 tys. mieszkańców.

Każdy RIPOK ma wyznaczony limit przyjmowanych odpadów i dokonuje ich przetwarzania w określonej cenie. Od 2017 roku stawki za przetworzenie 1 tony odpadów wzrosły drastycznie, z ok. 270 zł do nawet przeszło 450 zł. Oznacza to, że firmy muszą więcej zapłacić za zagospodarowanie odpadów i w związku z tym podnoszą opłaty gminom. Gmina, dążąc do zbilansowania gospodarki odpadami, jest zmuszona podnieść stawki opłat dla mieszkańców. Sytuację samorządów na Mazowszu pogarszał brak aktualnego Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, którego nowelizacja bardzo się przedłużała. Bez Planu województwo nie może występować o środki unijne na gospodarowanie odpadami, które w innych regionach kraju są istotną pomocą dla samorządów w realizacji zadań z tego zakresu.

Jasełka 2018

Jasełka to piękna, polska tradycja związana ze świętami Bożego Narodzenia.

Uczniowie i nauczyciele z gminnych szkół wystąpili w świątecznych spektaklach i koncertach kolęd. Każda szkolna uroczystość miała swój wyjątkowy klimat. Gratulujemy profesjonalnie przygotowanych, budzących zachwyt wśród publiczności występów bożonarodzeniowych.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z jasełek.

Szkoła Podstawowa w Józefowie                                                                                                                                                                     Zdjęcia: Agata Hawryluk
DSC_5061 DSC_5104 DSC_5105 DSC_5107 DSC_5115 DSC_5117
Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym                                                                                                              Zdjęcia: Tomasz Ratajczak
jasełka (1)

jasełka (2)

jasełka (3)

 

jasełka (5)

 

jasełka (7)

jasełka (8)

jasełka (9)

jasełka (10)

jasełka (11)

jasełka (12)
Szkoła Podstawowa w Nieporęcie
P1170001

P1170092

P1170110

P1170117
Szkoła Podstawowa w Izabelinie
DSC03336

DSC03337

DSC03342-001

DSC03348

 

DSC03361-001

DSC03362

DSC03376-001

 

 

DSC03384-001

DSC03389

DSC03396-001

 

DSC03399

 

DSC03410

DSC03419

DSC03425-001

 

DSC03430-001

 

 

DSC03436-001

DSC03442-001

Szkoła Podstawowa w Białobrzegach

DSC_0015
ZSP w Wólce Radzymińskiej
spotkanie wigilijne 2018 022

spotkanie wigilijne 2018 047

Dotacja na usuwanie azbestu

Kolejna dotacja dla Gminy Nieporęt na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie udzielił Gminie Nieporęt dotacji w wysokości 19 000,76 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nieporęt – etap IX w 2018 roku”.

Dofinansowanie obejmowało następujący zakres prac: demontaż z budynków płyt eternitowych, zabezpieczenie wyrobów zawierających azbest zgromadzonych na posesjach, odbiór odpadów azbestowych, transport i przekazanie odpadów do unieszkodliwienia na składowisko odpadów niebezpiecznych.

W wyniku realizacji zadania został osiągnięty efekt ekologiczny w postaci usunięcia 84,78 ton szkodliwego azbestu zgromadzonego z 41 nieruchomościach znajdujących się na terenie Gminy Nieporęt.

We wrześniu br. specjalistyczna firma działająca w oparciu o umowę zawartą z Gminą Nieporęt rozpoczęła demontaż płyt eternitowych oraz zabezpieczenie zgromadzonych wyrobów zawierających azbest.

 

20180925_122210 20180925_131157

Autorzy kalendarza gminnego nagrodzeni

11 grudnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Nieporęt odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego na ilustrację do promocyjnego kalendarza gminnego na 2019 r., w trzech kategoriach: „I Love Nieporęt”, „Mój świat moja gmina Nieporęt”, „Miesiące w gminie Nieporęt”.
Nagrody w postaci zestawów plastycznych zwyciężyli: Borys Beszczyński, Joanna Karpik, Milena Zielińska, Zuzanna Ludziejewska, Milena Ludziejewska, Piotr Sobczyk, Mikołaj Pisarski, Anita Dziewięcka, Oliwia Tyczkowska, Mateusz Powała, Natalia Cyperling, Nikola Spyt, Aleksandra Karpik, Michał Mata.
Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w gminnych konkursach plastycznych.

 

Spotkanie opłatkowe seniorów 2018

Jest taki jeden dzień w roku …

„Jest taki dzień, bardzo ciepły choć grudniowy, dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory. Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich, dzień, który już każdy z nas zna od kołyski.”
Czekając na ten dzień, seniorzy z gminy Nieporęt spotkali się 8 grudnia w szkole w Stanisławowie Pierwszym na spotkaniu opłatkowym. Przywitali ich Przewodnicząca Rady Gminy Bogusława Tomasik, wójt Maciej Mazur i ksiądz proboszcz Tomasz Osiadacz. Wśród obecnych na sali obecni byli radni i sołtysi oraz wolontariusze ze szkoły, którzy pomagali w organizacji spotkania. W świąteczny nastrój wprowadził gości klasyczny kwintet dęty Favori oraz śpiewacy Anna Nadworna i Krzysztof Ciupiński-Swiątek, którzy wykonali popularne i lubiane utwory operetkowe i musicalowe oraz najpiękniejsze kolędy W magicznej atmosferze zebrani dzielili się opłatkiem i składali sobie świąteczne życzenia. Najważniejsze z nich, to byśmy zapomnieli o sporach, chcieli i potrafili ze sobą rozmawiać. Bo wówczas możemy poradzić sobie z każdym problemem, z każdą przeciwnością losu. Po tradycyjnym poczęstunku, każdy z gości otrzymał podarunek – gminny kalendarz na 2019 rok.
Życzymy Państwu Wesołych Świąt!

DSC_5327 DSC_5331 DSC_5332 DSC_5343 DSC_5347 DSC_5354 DSC_5360 DSC_5364 DSC_5370 DSC_5388 DSC_5396 DSC_5407 DSC_5412 DSC_5419 DSC_5430 DSC_5446 DSC_5448 DSC_5449 DSC_5455 DSC_5459

I sesja Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji

22 listopada odbyła się I sesja Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji 2018-2023.

Obrady Rady zainaugurował radny – senior Andrzej Wojciechowski. Obrady rozpoczęły się od złożenia ślubowania przez radnych VIII kadencji oraz Wójta Gminy Nieporęt Macieja Mazura. Zaświadczenie o wyborze wręczyła członkom Rady oraz wójtowi  Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Marta Brysiacz. Po wyborze członków i ukonstytuowaniu się komisji skrutacyjnej, odbyły się wybory Przewodniczącego Rady Gminy Nieporęt, którym została Bogusława Tomasik. Wiceprzewodniczącym Rady Gminy wybrano Piotra Pietruchę.

Radni podjęli również pierwszą uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy Nieporęt na 2018 rok, umożliwiającą zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Skład Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji:

Bielska Wiesława, Broszkiewicz Ewa, Grześkiewicz Anna, Janczewska Blandyna, Kamińska Monika, Olechowski Andrzej, Paterek Stanisław, Pietrucha Piotr, Pisarek Jarosław, Płatkowska Maria, Saks Wojciech, Szostek Konrad Grzegorz, Szybowski Wojciech, Tomasik Bogusława, Wojciechowski Andrzej.