Rok: 2020

Ważne! Weź udział w ankiecie dot. przebiegu linii kolejowej nr 20 oraz drogi ekspresowej s10

Wypełnij poniższą ankietę! Nie bądź obojętny!

Wypełnij ankietę, która posłuży Radzie Gminy Nieporęt do zajęcia stanowiska
ws. przebiegu linii kolejowej nr 20
oraz proponowanych lokalizacji drogi ekspresowej s10

Trwają konsultacje społeczne w sprawie Dokumentu pn. Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (szczegóły można znaleźć tutaj).

W ramach projektu CPK na terenie powiatu legionowskiego ma zostać zbudowana linia kolejowa szybkich prędkości nr 20. Należy zwrócić uwagę, iż wszystkie zaproponowane 4 warianty linii przewidują szybki przejazd pociągów, który odbywałby się bez przystanku  na terenie gminy Nieporęt. Skutki realizacji inwestycji będą  więc dla naszej gminy bardzo negatywne na wielu płaszczyznach.

Przede wszystkim planowana inwestycja przebiegać będzie przez tereny zabudowane, zmuszając mieszkańców do wysiedlenia. Budowane torowiska wpłyną negatywnie na atrakcyjność inwestycyjną i przyrodniczą naszych terenów. Każdy z wariantów przebiega bowiem przez lasy, będące ostoją dla zwierząt jak również terenem rekreacji i miejscem odpoczynku. Co więcej, trasa pociągu będzie jedynie „przecinać” tereny gminy – mieszkańcy gminy Nieporęt nie zyskają nic w zakresie ułatwień komunikacyjnych.

Realizacja proponowanych przez CPK tras może mieć bardzo duży wpływ ma wygląd gminy i jakość życia mieszkańców, dlatego bardzo ważne jest żebyś wypełnił ankietę.

WYPEŁNIJ PONIŻSZĄ ANKIETĘ

Ankieta dostępna jest w wersji elektronicznej (można oddać głos tylko raz z adresu IP), oraz w wersji papierowej. Można ją pobrać przy kancelarii w Urzędzie Gminy Nieporęt i wrzucić do skrzynki.

27 lutego o godz. 18.00 w Urzędzie Gminy Nieporęt odbędzie się spotkanie z mieszkańcami w sprawie konsultacji, na które zaproszony zostanie przedstawiciel administracji rządowej w celu objaśnienia założeń projektów obsługujących Centralny Port Komunikacyjny.


Przebieg linii kolejowej

Mapa przebiegu wariantów konsultowanej linii kolejowej na terenie powiatu legionowskiego.

Czy jesteś przeciw propozycji CPK w sprawie lokalizacji linii kolejowej nr 20?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Jeżeli NIE, wybierz wariant przebiegu linii nr 20, który popierasz:

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...


Przebieg drogi ekspresowej S10

Mapa przebiegu wariantów konsultowanej drogi ekspresowej (S10) na terenie powiatu legionowskiego.

Czy jesteś przeciw propozycji CPK w sprawie lokalizacji drogi ekspresowej S10?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Jeżeli NIE, wybierz wariant przebiegu drogi S10, który popierasz:

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Jak wypełnić ankietę konsultacyjną CPK?

W ramach konsultacji społecznych uwagi i wnioski do dokumentu można przekazać w następujący sposób:
1. wysyłając formularz na adres e-mail: konsultacje.cpk@cpk.pl
2. wysyłając formularz na adres pocztowy Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa – z dopiskiem „Konsultacje SSL”
3. składając formularz bezpośrednio w miejscu udostępniania dokumentu (tj. w siedzibie Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa) w dni robocze, w godzinach 9.00 – 15.00.

https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl/formularz-kolej -> Formularz wersja elektroniczna
https://www.cpk.pl/uploads/media/5e3d9db422425/konsultacje-ssl-wersja-do-pobrania.pdf -> Formularz wersja do pobrania, wydrukowania i wysłania

27 lutego Spotkanie Informacyjne ws. Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji CPK

27 lutego o godz. 18.00 w Urzędzie Gminy Nieporęt odbędzie się spotkanie z mieszkańcami w sprawie konsultacji  dokumentu pn. Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego, na które zaproszony zostanie przedstawiciel administracji rządowej w celu objaśnienia założeń projektów obsługujących Centralny Port Komunikacyjny.

Szczegóły dot. konsultacji organizowanych przez CPK: https://www.nieporet.pl/spolecznosc-gminna/konsultacje-spoleczne-dokumentu-pn-strategiczne-studium-lokalizacyjne-inwestycji-cpk/

W ramach projektu CPK na terenie powiatu legionowskiego ma zostać zbudowana linia kolejowa szybkich prędkości nr 20. Należy zwrócić uwagę, iż wszystkie zaproponowane 4 warianty linii przewidują szybki przejazd pociągów, który odbywałby się bez przystanku  na terenie gminy Nieporęt. Skutki realizacji inwestycji będą  więc dla naszej gminy bardzo negatywne na wielu płaszczyznach.

Przede wszystkim planowana inwestycja przebiegać będzie przez tereny zabudowane, zmuszając mieszkańców do zmiany miejsca zamieszkania. Budowane torowiska wpłyną negatywnie na atrakcyjność inwestycyjną i przyrodniczą naszych terenów. Każdy z wariantów przebiega bowiem przez lasy, będące ostoją dla zwierząt, jak również terenem rekreacji i miejscem odpoczynku. Co więcej, trasa pociągu będzie jedynie „przecinać” tereny gminy – mieszkańcy gminy Nieporęt nie zyskają nic w zakresie ułatwień komunikacyjnych.

Realizacja proponowanych przez CPK tras może mieć bardzo duży wpływ ma wygląd gminy i jakość życia mieszkańców, dlatego bardzo ważne jest żebyś wypełnił ankietę, która posłuży Radzie Gminy Nieporęt do zajęcia stanowiska ws. przebiegu linii kolejowej nr 20 oraz proponowanych lokalizacji drogi ekspresowej s10.

Konsultacje społeczne dokumentu pn. Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji CPK

10 lutego 2020 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne dokumentu pn. Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Projektowany dokument ma na celu wyznaczenie korytarzy, w których będą usytuowane nowe inwestycje kolejowe i drogowe związane z Centralnym Portem Komunikacyjnym. Dokument będzie stanowił podstawę dla dalszych prac studialno-projektowych, zmierzających do realizacji ww. przedsięwzięć.

Wszystkie osoby zainteresowane zgłoszeniem uwag do projektu, mogą wziąć udział w konsultacjach do 10 marca 2020 r. włącznie.

27 lutego o godz. 18.00 w Urzędzie Gminy Nieporęt odbędzie się spotkanie z mieszkańcami w sprawie konsultacji, na które zaproszony zostanie przedstawiciel administracji rządowej w celu objaśnienia założeń projektów obsługujących Centralny Port Komunikacyjny.

Aby ułatwić mieszkańcom zapoznanie się z materiałami podlegającymi konsultacjom, publikujemy propozycje przebiegu tras kolejowych i drogowych, które zaplanowane zostały na terenie gminy Nieporęt lub w jej pobliżu. Najważniejsza  to linia kolejowa szybkich prędkości nr 20. Szybki przejazd pociągów odbywałby się bez przystanku na terenie gminy Nieporęt. Zaproponowano 4 wersje lokalizacji tej linii kolejowej. Na prezentowanej mapie, lokalizacje w kolorach – zielonym, granatowym i jasnoniebieskim – miałyby przebiegać przez teren gminy.

Mapa nr 1: Linia kolejowa nr 20 – 4 propozycje przebiegu


Druga mapa przedstawia warianty przebiegu drogi ekspresowej S10, która ma być przeprowadzona w rejonie Jeziora Zegrzyńskiego i łączyć się z Obwodnicą Aglomeracji Warszawy.

Mapa nr 2: Propozycje przebiegu drogi ekspresowej S10

Wszelkie istotne informacje znajdują się na stronie internetowej: konsultacje.cpk.pl

FORMULARZ DO ZGŁASZANIA UWAG

Zachęcamy do korzystania z formularza w wersji elektronicznej. Jeżeli nie mają Państwo takiej możliwości, plik można wydrukować, a następnie wysłać na wskazany poniżej adres. Formularz dostępny jest również w wersji papierowej, przy kancelarii Urzędu Gminy Nieporęt.

W ramach konsultacji społecznych uwagi i wnioski do dokumentu można przekazać w następujący sposób:
1. wysyłając formularz na adres e-mail: konsultacje.cpk@cpk.pl
2. wysyłając formularz na adres pocztowy Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa – z dopiskiem „Konsultacje SSL”
3. składając formularz bezpośrednio w miejscu udostępniania dokumentu (tj. w siedzibie Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa) w dni robocze, w godzinach 9.00 – 15.00.

https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl/formularz-kolej -> Formularz wersja elektroniczna
https://www.cpk.pl/uploads/media/5e3d9db422425/konsultacje-ssl-wersja-do-pobrania.pdf -> Formularz wersja do pobrania, wydrukowania i wysłania

ZOBACZ TEŻ: ANKIETA – Centralny Port Komunikacyjny(CPK)

Mapy przebiegu projektowanej linii kolejowej nr 20 oraz drogi ekspresowej s10

Mapa nr 3: Mapa korytarzy kolejowych i drogowych
Mapa nr 4: Centralny Port Komunikacyjny – Województwo Mazowieckie

Spotkanie konsultacyjne – mieszkańcy jednogłośnie NIE!

27 lutego w Urzędzie Gminy Nieporęt odbyło się spotkanie z mieszkańcami w sprawie konsultacji Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Mieszkańcy wypowiedzieli się przeciwko lokalizacji linii kolei nr 20 na terenie gminy Nieporęt.

Celem zebrania było, z jednej strony, przedstawienie mieszkańcom szczegółów konsultowanych projektów CPK i ich ewentualnego wpływu na życie mieszkańców, z drugiej zaś strony poznanie ich zdania na temat przedsięwzięcia. Jest to konieczne na etapie przygotowania stanowiska Rady Gminy, które skierowane zostanie do przedstawicieli administracji rządowej i instytucji odpowiedzialnych za projekt CPK.  

W zebraniu w UG Nieporęt wzięło udział przeszło 200 mieszkańców. Najliczniej reprezentowane były miejscowości Józefów, Kąty Węgierskie i Stanisławów Drugi, z uwagi na przechodzące przez te tereny projekty linii kolejowej nr 20. Obecny był wójt Maciej Mazur, zastępca wójta Alicja Sokołowska, Przewodnicząca Rady Gminy Bogusława Tomasik, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Piotr Pietrucha, radni oraz sołtysi. Nie przybył na spotkanie zaproszony przedstawiciel CPK.  Kierownik Działu Zagospodarowania Przestrzennego przedstawił zebranym założenia projektów inwestycyjnych CPK na terenie gminy i powiatu. Opinia mieszkańców, potwierdzona końcowym jednomyślnym glosowaniem, jest jednoznaczna – wszyscy są przeciwni realizacji linii kolejowej w proponowanych lokalizacjach na terenie gminy. Zdanie mieszkańców uwzględnione zostanie przez Radę Gminy, która w najbliższych dniach podczas nadzwyczajnej sesji, podejmie stanowisko w sprawie projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. W stanowisku uwzględnione zostaną także wyniki gminnej ankiety, która udostępniona została mieszkańcom na stronie www.nieporet.pl oraz w formie papierowej w urzędzie gminy. Do dnia dzisiejszego odpowiedziało na nią przeszło 1800 osób. Blisko 90% jest przeciwnych budowie kolei nr 20 w lokalizacjach wskazanych na terenie gminy Nieporęt w Strategicznym Studium Lokalizacyjnym. Ankieta ta ma duże znaczenia dla dalszych działań gminy, dzięki niej znana jest opinia znacznej części mieszkańców. Podczas czwartkowego spotkania wielu uczestników wypełniało ją na miejscu lub zabierało ze sobą.

Ankieta jest dostępna na stronie www.nieporet.p i zachęcamy do jej wypełnienia. Jest także dostępna w formie papierowej w kancelarii urzędu.

W skali kraju konsultowane są proponowane trasy inwestycji kolejowych i drogowych towarzyszących CPK.  Do 10 marca mieszkańcy i jednostki samorządu mają czas, aby wyrazić opinię na temat proponowanych rozwiązań. Ponieważ w wielu miejscach projekty naruszają własność prywatną mieszkańców, ingerują w dużym stopniu w walory przyrodnicze terenów i niosą wiele niekorzystnych zmian dla środowiska społecznego, ważne jest by jak najwięcej opinii wpłynęło do CPK na wczesnym etapie prac planistycznych.

Centralny Port Komunikacyjny- konsultacje społeczne

Weź udział w konsultacjach, zgłoś swoje uwagi !!!!

10 lutego rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego.  W dokumencie przedstawione zostały wariantowe propozycje układu komunikacyjnego mającego obsłużyć CPK https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl.
Zachęcamy do wyrażenia opinii na temat Studium, a zwłaszcza przebiegu linii kolejowej przez gminę Nieporęt, poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod podanym wyżej linkiem .
W ramach projektu przewidziane jest  przejście linii kolejowej nr 20  przez teren powiatu legionowskiego, w tym przez gminę Nieporęt – https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl/k02…

 

Zmiana kursowania L-8

Na wniosek mieszkańców oraz po interwencji Urzędu Gminy Nieporęt w ZTM, od 24 lutego 2020 r. przywrócone zostaną kursy linii L-8 do PKP Legionowo i wydłużona zostanie trasa do pętli na ul. Mickiewicza, ulicami Piłsudskiego i Sowińskiego.

Rozlicz PIT w gminie Nieporęt

Wypełniając PIT, wystarczy wskazać jako miejsce zamieszkania gminę Nieporęt, aby zwiększyć możliwości jej rozwoju i poprawić komfort naszego życia.

Czy wiesz, że ok. 38% Twojego podatku może wrócić do gminy Nieporęt? Pieniądze te przeznaczane są m.in. na transport publiczny, bezpieczeństwo, ochronę zdrowia, edukację, kulturę i sport. Wystarczy, że złożysz PIT w Urzędzie Skarbowym w Legionowie i wskażesz gminę Nieporęt jako miejsce zamieszkania.

Aplikacja mobilna Alarm112

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło aplikację mobilną Alarm112 do wysyłania zgłoszeń alarmowych do Centrum Powiadamiana Ratunkowego

Aplikacja  umożliwia  przekazanie zgłoszenia alarmowego w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia, mienia, środowiska, bezpieczeństwa i porządku publicznego do Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Aplikacja mobilna Alarm112 jest przeznaczona  dla osób, które nie mogą wykonać połączenia głosowego, w szczególności  osób głuchych  i niedosłyszących. Umożliwia ona wybór odpowiednich piktogramów – określenie rodzaju i miejsca zdarzenia, a także wskazanie służby, której pomoc jest konieczna.  Informacje przekazane w ten sposób umożliwiają Operatorowi Numerów Alarmowych przekazanie zdarzenia do odpowiednich służb ratunkowych.

Aplikację mobilną Alarm112 należy pobrać aplikację i dokonać rejestracji.  Jest ona dostępna dla dwóch systemów operacyjnych: Android i iOS.

Pamiętaj, aby korzystać z aplikacji mobilnej Alarm112 tylko w sytuacji zagrożenia!
Korzystaj z numeru alarmowego 112 odpowiedzialnie!


Pobierz aplikację mobilną Alarm112

Wideo

Spotkanie „Firma Przyjazna Gminie Nieporęt”

Spotkanie „Firma Przyjazna Gminie Nieporęt” na trzydziestolecie samorządu terytorialnego

25 lutego w Urzędzie Gminy odbyło się po raz 12. spotkanie wójta Macieja Mazura z przedstawicielami firm, instytucji i przedsiębiorstw działających na terenie gminy Nieporęt – „Firma Przyjazna Gminie Nieporęt”.  

Istnienie nowoczesnych, dobrze prosperujących i otwartych na współpracę z samorządem firm jest jego najlepszą wizytówką i motorem rozwoju gospodarczego. Coroczne spotkania są okazją do wyrażenia ich przedstawicielom podziękowań za współpracę z samorządem, za zaangażowanie w gminne projekty kulturalne, oświatowe i sportowe oraz złożenia gratulacji w związku z osiąganymi przez nie wysokimi wynikami. Z okazji przypadającej w 2020 roku  30. rocznicy funkcjonowania samorządu terytorialnego, pamiątkowymi statuetkami wyróżnione zostały te firmy, z najdłuższym stażem działania, których jubileusz zbiegł się w czasie z rocznicą samorządu. Wszystkie osiągają sukcesy branżowe, są wielokrotnie wyróżniane i nagradzane, i wszystkie jednakowo silnie związane z gminą Nieporęt. Szklane statuetki z zatopioną przypinką „Firma Przyjazna Gminie Nieporęt” ze stylizowanym herbem gminy otrzymały firmy:  SO METAL z Nieporętu, GRODNO S.A. z Michałowa-Grabiny,  BRERICAP POLSKA S.A. ze Stanisławowa Pierwszego, Oddział GAZ-SYSTEM S.A. w Rembelszczyźnie, Hotel 500 w Zegrzu Południowym, APS ENERGIA S.A. w Stanisławowie Pierwszym i NEON EFEKT w Stanisławowie Pierwszym. 

Wręczone zostały także pamiątkowe przypinki, zaprojektowane z okazji 30-lecia samorządu, firmom i instytucjom aktywnie od lat współpracującym z samorządem oraz przypinki „Firma Przyjazna Gminie Nieporęt”firmą, po raz pierwszy uczestniczącym w spotkaniu.

Oprawę artystyczną wieczoru stanowiły popularne piosenki z lat 20 i 30-tych.