Rok: 2020

.

Punkt konsultacyjny programu „Czyste Powietrze” Informujemy, że od 15.09.2021 roku w Urzędzie Gminy Nieporęt będzie działał punkt konsultacyjny dotyczący realizacji ogólnopolskiego  programu „Czyste powietrze”. W ramach działalności punktu można uzyskać pomoc w zakresie przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie, zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej.Osobiste konsultacje będą możliwe po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na […]

Czytaj więcej

.

300 zł miesięcznie na dziecko – Nieporęcki bon żłobkowy od 1 października! Rada Gminy Nieporęt przyjęła uchwałę dotyczącą nowego świadczenia rodzinnego – „Nieporęckiego bonu żłobkowego”. Świadczenie w wysokości 300 zł miesięcznie będzie przysługiwało na każde  dziecko  w wieku  od  1 roku  do  3 lat,  korzystające z usług niepublicznego żłobka, niepublicznego klubu dziecięcego  lub opiekuna dziennego. […]

Czytaj więcej

Port Pilawa- nowe chodniki

4.12.2020 r.W porcie Pilawa remont ciągów pieszych dobiegł końca, można spacerować w grudniowym słońcu. 19.11.2020 r.W Porcie Pilawa w Kompleksie Rekreacyjno-Wypoczynkowym Nieporęt-Pilawa trwa przebudowa ciągów pieszych. Stara nawierzchnia z płyt chodnikowych jest rozbierana i zastępowana nawierzchnią z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa kamiennego (ok. 500 m2), wymienione zostaną też obrzeża. Prace, w terminie do […]

Czytaj więcej

Nowa nawierzchnia z trawy sztucznej na boisku w Nieporęcie

Na boisku w Nieporęcie zakończono układanie nowej nawierzchni z trawy syntetycznej. Zakres prac obejmował demontaż starej nawierzchni, wyrównanie podbudowy, wyczyszczenie obrzeży, wymianę nawierzchni na nową z trawy syntetycznej oraz montaż nowych bramek. Prace wykonała firma SOLID-STED sp. z o.o. sp. k. ze Szczecina, która w ciągu pięciu lat realizować będzie po dwa przeglądy gwarancyjne rocznie. […]

Czytaj więcej

Budowa kanalizacji sanitarnej w Józefowie, w dwóch bocznych ulicach od ul. Głównej

W Józefowie, w dwóch bocznych ulicach od ul. Głównej, trwa budowa kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 407 metrów wraz z odejściami kanalizacyjnymi w granicach pasa drogowego. Infrastruktura eksploatowana będzie przez Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie. Ścieki odprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Józefowie. Zakończenie prac zaplanowane jest w połowie grudnia.

Czytaj więcej

!

INFORMACJE DLA GŁOSUJĄCYCH: głosowanie na projekty BOM odbywa się w dniach 26 października – 16 listopada 2020 r.; Instrukcja głosowania 1) Wejdź na stronę  https://bom.mazovia.pl/ 2) kliknij na głównej stronie „GŁOSUJ ONLINE” 3) zapoznaj się z zasadami głosowania i kliknij „rozpocznij głosowanie” 4) wybierz projekt ogólnowojewódzki i podregionalny 249 doświetlenie przejść dla pieszych w Gminie […]

Czytaj więcej

Podwójny sukces w rankingu Perły Samorządu!

W tegorocznej VIII edycji ogólnopolskiego rankingu Perły Samorządu, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Deloitte, gmina Nieporęt zajęła piąte miejsce w kategorii najlepsza gmina wiejska. Ranking Perły Samorządu honoruje najlepsze gminy oraz ich włodarzy i jest pod wieloma względami wyjątkowy – udział w rankingu jest całkowicie bezpłatny, a nad prawidłowym przebiegiem wyboru czuwa Kapituła Rankingu […]

Czytaj więcej

XXXI sesja Rady Gminy Nieporęt – 22 października 2020 r.

Zawiadamiam o zwołaniu  XXXI sesji Rady Gminy Nieporęt na dzień 22 października 2020 r. /czwartek/, godz. 10.00. Sesja w trybie zdalnym z porządkiem obrad jak poniżej: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku obrad. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt  na lata 2020 – 2032. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie […]

Czytaj więcej

XXXI sesja Rady Gminy Nieporęt – 22 października 2020 r.

Zawiadamiam o zwołaniu  XXXI sesji Rady Gminy Nieporęt na dzień 22 października 2020 r. /czwartek/, godz. 10.00. Sesja w trybie zdalnym z porządkiem obrad jak poniżej: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku obrad. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt  na lata 2020 – 2032. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie […]

Czytaj więcej

Boisko w Nieporęcie

Na boisku w Nieporęcie zakończono układanie nowej nawierzchni z trawy sztucznej. Zakres prac obejmował demontaż starej nawierzchni, wyrównanie podbudowy, wyczyszczenie obrzeży, wymianę nawierzchni na nową z trawy syntetycznej oraz montaż nowych bramek. Prace wykonała firma SOLID-STED sp. z o.o. sp. k. ze Szczecina, która w ciągu pięciu lat realizować będzie po dwa przeglądy gwarancyjne rocznie. […]

Czytaj więcej