W związku z obowiązującym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2,
ogłoszonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.,
w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców i urzędników,
nadal zaleca się załatwianie spraw urzędowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności przez platformę ePUAP 

Kontakt z Urzędem: tel. (22) 767-04-00; e-mail: urzad@nieporet.pl

Praca

Komunikaty:

Projekt sieci wodociągowej w ul. Poziomkowej w Józefowie

Zarządzenie Nr 174/2022 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa miejscowego – projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz przyjęcia Regulaminu miejsca prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.

Zarządzenie Nr 172/2022 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa miejscowego – projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Gminy Nieporęt.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 36

Zarządzenie Nr 171/2022 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa miejscowego – projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/7/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Nieporęt.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 35

Kalendarz wydarzeń

Zakochaj się w Jeziorze Zegrzyńskim

Film zrealizowany przez Lokalną Organizację Turystyczną "Przystań…

Nieporęt idealne miejsce dla Ciebie, Twojej rodziny, biznesu

Gmina Nieporęt to idealne miejsce dla Ciebie, Twojej rodziny,…
Zgłoś problem

telefon interwencyjny Straży Gminnej:
668 116 761

komisariat Policji w Nieporęcie:
22 774 87 67

System LocalSpot

Serwis SMS

Aby otrzymywać informacje o warunkach pogodowych, awariach, utrudnieniach w ruchu, a przede wszystkim sytuacjach kryzysowych zagrażających zdrowiu i życiu, wyślij SMS o treści:

nieporet01 na numer: 503 340 503