Efektywna współpraca

W listopadzie miało miejsce spotkanie Wójta Gminy Nieporęt Macieja Mazura oraz przedstawicieli Telekomunikacji Polskiej S.A. i Firmy Relacom, które zapoczątkowało współpracę związaną z przygotowaniem projektu kompleksowej rozbudowy sieci telekomunikacyjnej w gminie Nieporęt.

Pomoc dla Michała

Michał cierpi na AUTYZM. Urodził się w 2005 roku. Wymaga specjalistycznej terapii i nauki. Aby pomóc Michałowi szybciej pokonywać ograniczenia z jakimi się zmaga wystarczy przekazać darowiznę lub jeden procent podatku na subkonto prowadzone w fundacji.