Autor: Dorota Brzozowska

Doręczanie decyzji podatkowych na rok 2016

Szanowni Podatnicy, Dział Podatków i Windykacji Urzędu Gminy Nieporęt rozpoczął dostarczanie decyzji podatkowych na 2016 rok. Decyzje są doręczone podatnikom za pośrednictwem Poczty Polskiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub osobiście przez sołtysa wsi. Przypominamy o konieczności poinformowania Urzędu Gminy Nieporęt o zmianie adresu zameldowania lub zamieszkania (mailowo lub listownie). Informujemy, że zgodnie z art. 150 […]

Czytaj więcej

Remont oddziału przedszkolnego w Nieporęcie

Od początku stycznia w szkole w Nieporęcie trwa remont pomieszczeń oddziału przedszkolnego. Zmieniany jest układ ścian działowych, co pozwoli na powiększenie sal dydaktycznych. W jednej z nich drewniana podłoga zostanie wycyklinowana, w drugiej zmieniona będzie nawierzchnia na „tarket”. Powstanie nowa łazienka dla przedszkolaków, dostępna teraz bezpośrednio z sal. Prace remontowe potrwają do końca ferii. W […]

Czytaj więcej

Zimowe obowiązki właścicieli nieruchomości

Urząd Gminy Nieporęt informuje, że na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. (Dz. U. z 2013r. Poz. 1399 ze zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zgodnie z § 10 Uchwały Nr LV/73/06 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie Regulaminu utrzymania porządku […]

Czytaj więcej

Informacja Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie

GZK w Nieporęcie przypomina, że od 1 stycznia 2016 r. nie będą wystawiane faktury płatne gotówką. Wystawiane będą tylko faktury przelewowe. Przedstawiciele GZK w Nieporęcie, dokonujący odczytów wodomierzy, rozpoczną pracę 25 stycznia br. w następujących sołectwach: Stanisławów Drugi, Wola Aleksandra, Kąty Węgierskie i Stanisławów Pierwszy. Zbieranie odczytów w pozostałych rejonach gminy przeprowadzone będzie w lutym. […]

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Izabelin gmina Nieporęt przy ulicy Szkolnej.

I. Przedmiot przetargu: W dniu 15 lutego 2016 r. o godz.11.00 w sali konferencyjnej (pok. nr 25) w budynku Urzędu Gminy Nieporęt – II p., adres: Plac Wolności 1, 05-126 Nieporęt odbędzie się trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Izabelin gmina Nieporęt przy ulicy Szkolnej, oznaczonej jako działka nr ewid. […]

Czytaj więcej

Rekordowy finał WOŚP w gminie Nieporęt

Rekordowy finał WOŚP w gminie Nieporęt KOCHANI ! Dzięki Wam wszystkim kwota uzbierana w tym roku to 80 963, 50 zł. Cały sztab nie może jeszcze uwierzyć w ogromny sukces tegorocznej akcji. Zmęczeni, ale szczęśliwi, że udało się osiągnąć taki sukces! Cudownie było widzieć stałych bywalców naszych imprez, na których dobre serca możemy zawsze liczyć. […]

Czytaj więcej