Wprowadzone przez Promocja Nieporęt

Sołtysi VIII kadencji

Podczas dzisiejszej Sesji Rady Gminy Nieporęt odbyło się ślubowanie nowo wybranych sołtysów. Ustępujący sołtysi otrzymali podziękowania za wieloletnie sprawowanie swojej funkcji, natomiast nowi sołtysi – gratulacje z okazji wyboru. Sołtysi […]

Budowa szatni przy boisku w Kątach Węgierskich

09.07.2020 r. 29 maja 2020 r. zakończyły się roboty budowlane i trwa procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.  14.05.2020 r. Wykonawca kontynuuje prace wykończeniowe wewnątrz szatni przy boisku w […]

Wybierz liceum w Stanisławowie Pierwszym

  Liceum Ogólnokształcące w Stanisławowie Pierwszym powstało w 2019 roku w odpowiedzi na potrzeby młodzieży z powiatu legionowskiego, a w szczególności z gminy Nieporęt, pragnącej uczyć się blisko domu w placówce […]

Wybieramy sportowca roku Powiatu Legionowskiego

W powiecie legionowskim mieszka i trenuje wielu zawodników odnoszących sukcesy w różnych dyscyplinach sportu.  Zaangażowanie i wzorowa postawa tych osób zasługują na wyróżnienie, dlatego Starosta Legionowski ogłosił plebiscyt na Najlepszego […]

Remonty cząstkowe nawierzchni dróg bitumicznych

Trwają prace związane z remontami cząstkowymi nawierzchni dróg bitumicznych, których zarządcą jest gmina Nieporęt. Wykonawcą robót jest firma F.U.B. Budowa i Remonty Dróg Marcin Wycech.

Program „Oparcie w samodzielności”

Program „Oparcie w samodzielności” dla mieszkańców Powiatu Legionowskiego   Różnorodne zaburzenia psychiczne odbijają się na całym życiu osoby nią dotkniętej oraz jej najbliższych. Choroba psychiczna przyczynia się do zaburzenia relacji […]

Budowa oświetlenia boiska w Stanisławowie Drugim

Trwa budowa oświetlenia boiska w Stanisławowie Drugim, za kwotę 34 071,00 zł brutto. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowy Sieci Energetycznych ELBIS Leśniakowizna, ul. Poligonowa 41, 05-200 Wołomin.

Budowa oświetlenia na ulicy Bursztynowej w Rembelszczyźnie

Rozpoczęto budowę oświetlenia  na ulicy Bursztynowej w Rembelszczyźnie. Wykonawca, firma Vectra Group Cezary Zakrzewski, zamontuje 12 słupów oświetleniowych, za kwotę 47 970 zł brutto. Termin wykonania inwestycji to 10.06.2019 r.

Czujniki monitorują jakość powietrza w gminie Nieporęt

15 marca Wójt Gminy Nieporęt Maciej Mazur i Starosta Legionowski Robert Wróbel podpisali porozumienie, na mocy którego Gmina Nieporęt otrzymała 6 czujników jakości powietrza. Nowe urządzenia zostały zamontowane na budynkach […]

Nowe dowody osobiste z warstwą elektroniczną

Pierwsi mieszkańcy odebrali  nowe dowody osobiste z warstwą elektroniczną. E-dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – potwierdza tożsamość i obywatelstwo właściciela oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw. Dodatkowo, […]