„Edukacja z wojskiem” zajęcia z udziałem Pani Ministry Barbary Nowackiej w Szkole Podstawowej w Nieporęcie

13 czerwca 2024 r. w Szkole Podstawowej im. Bronisława Tokaja w Nieporęcie odbyły się zajęcia w ramach pilotażowego programu „Edukacja z wojskiem”. Zajęciom przyglądały się Ministra Edukacji Barbara Nowacka, Mazowiecka Kurator Oświaty Wioletta Krzyżanowska, Agnieszka Powała – Wójt Gminy Nieporęt oraz Dyrektor Szkoły w Nieporęcie Edyta Kuś. Program prowadzili żołnierze z Regionalnego Centrum Informatyki w Warszawie. Pani Ministra otrzymała obraz pamiątkowy namalowany przez uczniów.

*„Edukacja z wojskiem” to 6-tygodniowy program edukacyjno-obronny – przygotowany i realizowany we współdziałaniu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Obrony Narodowej. Polega na przeprowadzeniu przez żołnierzy Wojska Polskiego specjalnie przygotowanych szkoleń w polskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Jego głównym celem i założeniem jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz kształtowanie podstawowych nawyków i umiejętności z zakresu obrony i ochrony ludności oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych. To odpowiedź na współczesne potrzeby, wyzwania oraz zagrożenia związane z bezpieczeństwem.

„Edukacja z wojskiem” zajęcia z udziałem Pani Ministry Barbary Nowackiej w Szkole Podstawowej w Nieporęcie
„Edukacja z wojskiem” zajęcia z udziałem Pani Ministry Barbary Nowackiej w Szkole Podstawowej w Nieporęcie
„Edukacja z wojskiem” zajęcia z udziałem Pani Ministry Barbary Nowackiej w Szkole Podstawowej w Nieporęcie
„Edukacja z wojskiem” zajęcia z udziałem Pani Ministry Barbary Nowackiej w Szkole Podstawowej w Nieporęcie
„Edukacja z wojskiem” zajęcia z udziałem Pani Ministry Barbary Nowackiej w Szkole Podstawowej w Nieporęcie
„Edukacja z wojskiem” zajęcia z udziałem Pani Ministry Barbary Nowackiej w Szkole Podstawowej w Nieporęcie
„Edukacja z wojskiem” zajęcia z udziałem Pani Ministry Barbary Nowackiej w Szkole Podstawowej w Nieporęcie
„Edukacja z wojskiem” zajęcia z udziałem Pani Ministry Barbary Nowackiej w Szkole Podstawowej w Nieporęcie
„Edukacja z wojskiem” zajęcia z udziałem Pani Ministry Barbary Nowackiej w Szkole Podstawowej w Nieporęcie
„Edukacja z wojskiem” zajęcia z udziałem Pani Ministry Barbary Nowackiej w Szkole Podstawowej w Nieporęcie
„Edukacja z wojskiem” zajęcia z udziałem Pani Ministry Barbary Nowackiej w Szkole Podstawowej w Nieporęcie
„Edukacja z wojskiem” zajęcia z udziałem Pani Ministry Barbary Nowackiej w Szkole Podstawowej w Nieporęcie
„Edukacja z wojskiem” zajęcia z udziałem Pani Ministry Barbary Nowackiej w Szkole Podstawowej w Nieporęcie
„Edukacja z wojskiem” zajęcia z udziałem Pani Ministry Barbary Nowackiej w Szkole Podstawowej w Nieporęcie
„Edukacja z wojskiem” zajęcia z udziałem Pani Ministry Barbary Nowackiej w Szkole Podstawowej w Nieporęcie
„Edukacja z wojskiem” zajęcia z udziałem Pani Ministry Barbary Nowackiej w Szkole Podstawowej w Nieporęcie