Złóż wniosek o preferencyjny zakup węgla.

Gmina Nieporęt przystąpiła do programu sprzedaży węgla po preferencyjnej cenie dla gospodarstw domowych, dzięki której mieszkańcy będą mieli ułatwiony dostęp do tańszego węgla.

Ważne Informacje!

1. Koszt jednej tony (1 t) węgla dla mieszkańca wynosi 1 906,50 zł brutto.

2. Wnioski będą rozpatrywane w kolejności wpływu. Dostępność węgla jest uzależniona od ilości wpływających wniosków oraz dostaw węgla z kopalń.

3. Dystrybucję węgla prowadzi Optimax, Wola Aleksandra, ul. Wolska 104, (22) 774-33-26.

4. Dokładny termin dostarczenia „gminnego” węgla do miejsca dystrybucji uzależniony jest od spółki Skarbu Państwa – Polskiej Grupy Górniczej.

5. Ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi od 1 stycznia 2023 r. maks. 3000 kg (3 tony) – dla gospodarstw, które nie dokonały zakupu węgla w ramach zakupu preferencyjnego.

W pozostałych przypadkach maksymalna ilość (3 tony) zostanie pomniejszona o zakupioną uprzednio ilość węgla w roku 2022.

6. Minimalna ilość węgla do zakupu, ze względów technologicznych, wynosi 500 kg.

7. Gmina realizując zadanie jest jedynie pośrednikiem w dystrybucji węgla i nie ponosi odpowiedzialności za deklarowaną jakość dostarczanego węgla oraz jego dostępność. Węgiel posiada stosowne certyfikaty – dostępne do wglądu w Kancelarii Urzędu.

W związku z powyższym rusza nabór wniosków na 2023 rok o zakup preferencyjny węgla dla mieszkańców. Wniosek jest dostępny do pobrania na stronie internetowej www.nieporet.pl (poniżej) oraz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Nieporęt.

PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA – KROK PO KROKU:

1. Wypełniony wniosek należy złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu lub za pomocą ePUAP. W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP) wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Brak podpisu spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

2. Weryfikacja wniosku przez pracownika Urzędu Gminy,

3. Kontakt pracownika Urzędu Gminy Nieporęt (telefoniczny lub e-mail) z informacją dla Wnioskodawcy o wyniku rozpatrzenia wniosku oraz dostawie węgla z PGG.

4. Dokonanie wpłaty przez Wnioskodawcę na numer konta bankowego podanego przez Pracownika Gminy Nieporęt (płatności będą przyjmowane dopiero po dostawie węgla z PGG).

Płatności będzie można dokonywać:

– kartą płatniczą – w Kancelarii Urzędu w godzinach przyjęć interesantów;

– gotówką – w dowolnym Banku;

– przelewem – wpisując w tytule „Preferencyjny zakup węgla, imię i nazwisko, adres Wnioskodawcy”.

5. Po zaksięgowaniu wpłaty (najczęściej kolejny dzień roboczy), będzie możliwy odbiór dokumentu z Urzędu Gminy uprawniającego do odbioru węgla.

Uwaga!

Do preferencyjnego zakupu węgla Gmina nie świadczy usługi dowozu pod adres domowy. Konieczny jest własny transport (przyczepką samochodową lub samochodem otwartym od góry) lub skorzystanie z dodatkowo płatnej usługi transportu firmy dystrybucyjnej lub innej. Węgiel nie będzie workowany. Węgiel będzie do odbioru na terenie miejscowości Wola Aleksandra.

Podstawy prawne:

  • Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236).
  • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 ze zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2238).

Wniosek do pobrania: