Harmonogram zebrań wiejskich w 2024 r. w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwach Gminy Nieporęt