Udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Nieporęt

Kolejne udogodnienia dla naszych mieszkańców. W związku z Procedurą obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Kancelarii Urzędu Gminy Nieporęt została zainstalowana PĘTLA INDUKCYJNA, która łączy się automatycznie z osobą posiadająca aparat słuchowy. Pętla indukcyjna jest jednym ze środków wspomagania słuchu. Może służyć zarówno jednej, konkretnej osobie z dysfunkcją słuchu, jak i grupie ludzi z tą niepełnosprawnością. Dzięki pętli indukcyjnej osoba słabosłysząca nie musi stosować dodatkowych urządzeń. Wystarczy, że na swoim aparacie słuchowym przełączy tryb z M na T.

Ponadto w kancelarii dostępna jest również lupa cyfrowa. Jest to nowoczesne narzędzie dla osób z wadą wzroku oraz pracujących z drobnymi tekstami i ilustracjami. Przypominamy, że w urzędzie dostępna jest również usługa tłumacza języka migowego on line.

Lupa cyfrowa w Urzędzie Gminy Nieporęt
Pętla Indukcyjna dla osób z aparatem słuchowym została zainstalowana w kancelarii Urzędu Gminy Nieporęt