Serwis internetowy www.nieporet.pl został zaprojektowany w taki sposób, aby był dostępny dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub niepełnosprawności Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami poprzez poniższy formularz.

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

  • HTML 5
  • WCAG 2.0 (poziom AA)

Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym

Witryna www.nieporet.pl spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. wszystkie strony instytucji publicznych muszą spełniać wymagania dostępności.

Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA.
Witryna www.nieporet.pl spełnia także zapisy dokumentów:

  • Deklaracja Ministrów z 11 czerwca 2006,
  • Inicjatywa i2010,
  • Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ

Kompatybilność

Strona jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

  • zmiana wielkości czcionki,
  • zmiana kontrastu,
  • całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.