Kliknięcie w nazwę działu rozwija listę telefonów.

 • Kancelaria

  Nr pokoju

  Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik

  Nr tel. wew.

  Nr faksu

  9

  Wieloosobowe stanowisko ds. kancelarii

  22 767 04 00

  22 767 04 02

  22 767 04 41

 • Dział Podatków i Windykacji

  Nr pokoju

  Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik

  Nr tel. wew.

  Nr faksu

  39

  Kierownik Emila Gera

  22 767 04 23

  39

  Wieloosobowe stanowisko ds. wymiaru i kontroli podatków i opłat

  22 767 04 23

  40

  Wieloosobowe stanowisko ds. księgowości podatkowej

  22 767 04 21

 • Dział Informacji Publicznej i Promocji Gminy

  Nr pokoju

  Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik

  Nr tel. wew.

  Nr faxu

  19

  Kierownik Dorota Brzozowska

  22 767 04 46

  19

  Wieloosobowe stanowisko ds. promocji i informacji publicznej

  22 767 04 46

 • Dział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej

  Nr pokoju

  Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik

  Nr tel. wew.

  Nr faksu

  30

  Kierownik Tadeusz Biernat

  22 767 04 40

  22767 04 40

  30

  Wieloosobowe stanowisko ds. spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

  22 767 04 40

   22767 04 4
 • Dział Spraw Obywatelskich i USC

  Nr pokoju

  Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik

  Nr tel. wew.

  Nr faksu

  36

  Kierownik Elżbieta Staniszewska

  22 767 04 25

  22 767 04 45

  34

  Kierownik USC Małgorzata Gajda

  22 767 04 26

  36

  Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

  22 767 04 25

  34

  Stanowisko ds. obywatelskich i działalności gospodarczej

  22 767 04 26

 • Dział Inwestycji

   Budynek: Plac Wolności 2a,Nieporęt

  Nr pokoju

  Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik

  Nr tel. wew.

  Nr faksu

   49

  Zastępca Wójta, Kierownik Alicja Sokołowska

  22 767 04 13

  58

  Zastępca Kierownika Sławomir Wierzchoń

  stanowisko ds. inwestycji drogowych

  22 767 04 16

  60

  Stanowisko ds. inwestycji – sieć wodno – kanalizacyjna

  22 767 04 35

  58

  Wieloosobowe stanowisko ds. inwestycji 22 767 04 42
 • Dział Zarządu Dróg i Transportu

  Nr pokoju

  Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik

  Nr tel. wew.

  Nr faksu

  29

  Kierownik Krzysztof Aniołkowski

  22 767 04 37

  22 767 32 18

  29

  Wieloosobowe stanowisko ds. dróg i gospodarki komunalnej

  22 767 04 38

 • Dział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

  Nr pokoju

  Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik

  Nr tel. wew.

  Nr faksu

  7

  Kierownik Bożena Bartkiewicz

  22 767 04 08

  8

  Wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

  22 767 04 12

  7

  Stanowisko – geodeta gminny

  22 767 04 08

 • Dział Zagospodarowania Przestrzennego

   

  Nr pokoju

  Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik

  Nr tel. wew.

  Nr faksu

  56

  Kierownik Maciej Czerski

  22 767 04 20

  56

  Wieloosobowe stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego

  22 767 04 20

 • Dział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

  Nr pokoju

  Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik

  Nr tel. wew.

  Nr faksu

  6

  Kierownik Monika Dąbrowska

  22 767 04 10

  6

  Wieloosobowe stanowisko ds. ochrony środowiska

  22 767 04 10

 • Dział Gospodarki Komunalnej

  Nr pokoju

  Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik

  Nr tel. wew.

  Nr faksu

  32

  Kierownik Ewa Wdowiak

  22 767 04 47

  32, 3, 4

  Stanowiska ds. gospodarki odpadami komunalnymi

  22 767 04 47

  22 767 04 48

  32, 3, 4

  Gospodarka komunalna

  22 767 04 27

 • Komenda Straży Gminnej

  Budynek: ul. Zegrzyńska 10 H, 05-126 Nieporęt

  Nr pokoju

  Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik

  Nr tel. wew.

  Nr faksu

  Komendant Joanna Mizerska

  22 774 87 91

  Telefon interwencyjny

  668 116 761

 • Biuro Prawne

  Nr pokoju

  Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik

  Nr tel. wew.

  Nr faksu

  46

  Kierownik Hanna Głomska Laszuk

  22 767 04 17

  57

  Wieloosobowe stanowisko – radca prawny

 • Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli

  Nr pokoju

  Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik

  Nr tel. wew.

  Nr faxu

  23

  Audytor wewnętrzny

  22 767 04 31

 • Dział Budżetu i Finansów

  Nr pokoju

  Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik

  Nr tel. wew.

  Nr faksu

  44

  Skarbnik, Kierownik Katarzyna Skuza

  22 767 04 32

  41

  Zastępca Kierownika Anna Skocz

  22 767 04 11

  41

  Stanowisko ds. rachuby płac

  22 767 04 11

  42

  Wieloosobowe stanowisko ds. księgowości budżetowej

  22 767 04 01

  43

  Wieloosobowe stanowisko ds. księgowości budżetowej

  22 767 04 39

 • Biuro ds. organizacji Gminy

  Nr pokoju

  Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik

  Nr tel. wew.

  Nr faksu

  23

  Kierownik Joanna Jońska

  22 767 04 29

  13

  Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi Rady

  22 767 04 14

  22 767 04 04

  13

  Stanowisko ds. sekretariatu,

  22 767 04 15

 • Dział Administracji i Kadr

  Nr pokoju

  Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik

  Nr tel. wew.

  Nr faksu

  45

  Sekretarz, Kierownik Barbara Kopcińska

  22 767 04 24

  12

  Z-ca Kierownika Beata Bułka

  stanowisko ds. pracowniczych

  22 767 04 19

  31

  Wieloosobowe stanowisko ds. kancelarii

  22 767 04 00, 767 04 02

  22 767 04 41

  2

  Stanowisko ds. sportu i turystyki

  22 767 04 28

 • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

  Nr pokoju

  Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik

  Nr tel. wew.

  Nr faxu

  30

  Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

  22 767 04 40

 • Samodzielne stanowiska ds. informatyki

  Nr pokoju

  Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik

  Nr tel. wew.

  Nr faksu

  26

  Wieloosobowe stanowisko ds. informatyki

  22 767 04 22

 • Samodzielne stanowisko ds. archiwum zakładowego

   

  Nr pokoju

  Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik

  Nr tel. wew.

  Nr faksu

  1

  Samodzielne stanowisko ds. archiwum zakładowego

  22 767 04 28

 • Dział Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych

  Budynek: Plac Wolności 2a,Nieporęt

  Nr pokoju

  Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik

  Nr tel. wew.

  Nr faksu

         59 Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy unijnych

  22 767 04 05

  59

  Stanowisko ds. zamówień publicznych i integracji z UE

  22 767 04 05

   Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych
  Justyna Chwojnicka – Gut