Zapraszamy do udziału w I Gminnym Konkursie Historycznym dla uczniów szkół podstawowych pt. „Epokowe wydarzenia – 100-lecie Bitwy Warszawskiej”. Konkurs zapoczątkuje cykl konkursów historycznych organizowanych corocznie przez Szkołę Podstawową w Wólce Radzymińskiej.

Konkurs przeprowadzony jest w dwóch kategoriach:

I kategoria– praca plastyczna „Bitwa Warszawska-pocztówka z Ziemi Nieporęckiej”

Zadaniem uczniów jest wykonanie pracy plastycznej, tematem której byłaby Bitwa Warszawska 1920r. na Ziemiach Nieporęckich. Prace konkursowe należy wykonać dowolną techniką plastyczną w formacie A3 lub A4.

II kategoria – turniej wiedzy historycznej

Zagadnienia: – podstawowe dane o Wojsku Polskim i Armii Czerwonej- uzbrojenie, dowodzenie, liczebność; – geneza i początek wojny w 1919r.; – działania wojenne w 1919r. oraz w 1920r.; – kontrofensywa bolszewicka w 1920r.; – Bitwa Warszawska,; 1 – władze polskie i rola polskiego społeczeństwa w wojnie polsko-bolszewickiej (Armia Ochotnicza, udział młodzieży akademickiej, harcerzy, uczniów); – postacie (J. Piłsudski, T. Rozwadowski, J. Haller, L. Żeligowski, W. Witos, K. Sosnkowski, W. Sikorski, E. Rydz- Śmigły, M. Tuchaczewski, S. Budionnyj, S. Peltura); – rokowania pokojowe (rozmowy polsko-sowieckie 1919-1920, stosunek państw Ententy, Traktat Ryski 1921r.).

Adresaci konkursu:

I kategoria konkursu (praca plastyczna indywidualna) adresowana jest dla uczniów klas I-VI w dwóch kategoriach wiekowych: grupa I- klasy I-III; grupa II- klasy IV-VI

II kategoria konkursu (turniej wiedzy rozgrywany zespołowo) adresowana jest dla uczniów klas VII-VIII.

Regulamin konkursu:

http://www.zspwr.nieporet.pl/pliki/aktualnosci/2020/regulamin.pdf