Wartość całkowita projektu – 2 406 249,43 zł
Dofinansowanie przyznane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – 1 924 999,54 zł
Przyznana kwota zrefunduje poniesione w ubiegłych latach wydatki na wymianę okien w szkole w Nieporęcie, wykonanie izolacji ścian zewnętrznych i fundamentów, docieplenie stropodachów, wymianę instalacji c.o. oraz oświetlenia na ledowe w szkole w Wólce Radzymińskiej.

W 2018 roku zrealizowana zostanie modernizacja instalacji c.o. w szkole w Nieporęcie, modernizacja kotłowni w obydwu budynkach, wymiana oświetlenia na ledowe w szkole w Nieporęcie oraz montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na dachach.
W wyniku przeprowadzonej termomodernizacji budynków zapotrzebowanie na energię spadnie w nich o połowę, co przełoży się na niższe koszty utrzymania.