Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej w Józefowie

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej w Józefowie – na odcinku ok. 130 m.b. przewiduje się budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odejściami do posesji. Projektowana kanalizacja eksploatowana będzie przez Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie; termin realizacji 30.06.2021; Koszt ok. 90 tys. zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej w Józefowie
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej w Józefowie
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej w Józefowie