Modernizacja boiska piłkarskiego na terenie kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko Orlik 2012” w Józefowie przy ul. Szkolnej 61