OGŁOSZENIE – zmiana w rozkładzie czasu pracy Urzędu Gminy Nieporęt w czerwcu

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Nieporęt informuje, że dzień 1…

Komunikat nr 5/2018 „Moje Boisko Orlik 2012”

Komunikat nr 5/2018 „Moje Boisko Orlik 2012”  

Uwaga! Od poniedziałku do środy ul. Przyrodnicza będzie zamknięta

UWAGA! W związku z odtwarzaniem nawierzchni asfaltowej po „Budowie…

Taksacja terenowa lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

W związku z realizacją zadania pn. „Sporządzenie uproszczonych…

Medal dla rodziców

W celu okazania wysokiego uznania rodzicom, którzy wychowali…

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru kandydata na członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na rok 2018.

Zarządzenie Nr 103/2018 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 04 kwietnia…

Nabór PKW na funkcję urzędnika wyborczego

INFORMACJA DYREKTORA DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO…

Głośna próba syren alarmowych w związku z realizacją ćwiczenia pk. „IZOTOP-18”

„Urząd Gminy Nieporęt zawiadamia że w dniu w dniu 22 marca…

Kwalifikacja wojskowa rocznika 1999

Kwalifikację wojskową osób zameldowanych na pobyt stały…

15 marca upływa termin wnoszenia opłat za podatki i gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał

Przypominamy, że zbliża się termin wnoszenia opłat za gospodarowanie…

Zwolnione z opłat podatkowych grunty, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr”

Uchwałą nr XLVII/91/2017 z dnia 26 października 2017 r. Rada…

„Startuj z Mazowsza”

Samorząd Województwa Mazowieckiego realizuje w tym roku nowy…

Komunikat Nr 3/2018 „Moje Boisko Orlik 2012”

Komunikat Nr 3/2018 Harmonogram Karta zgłoszeniowa na…

Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia Konkursu na logo i hasło promocyjne gminy Nieporęt

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej ds. oceny prac konkursowych…