Urzędowe

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nieporęt w zakresie wspierania rodziny przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nieporęt w zakresie wspierania rodziny przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku.

Spotkanie w sprawie JPK VAT oraz zmian w opłacaniu składek do ZUS od 01.01.2018r.

INFORMACJE w zakresie  JPK VAT oraz zmian w opłacaniu składek do ZUS od 01.01.2018r.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legionowie zaprasza przedsiębiorców na spotkanie dotyczące:

–  Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK  (prowadzone przez pracownika US)

–  zmian  w opłacaniu składek do ZUS ( prezentacja prowadzona przez pracownika ZUS)

 

Dnia 12.12.2017r. w siedzibie Urzędu Miasta Legionowo (sala widowiskowa)  godz.14.00

Dodatkowo informujemy, że 19.12.2017 r. w siedzibie Urzędu Skarbowego godz. 14.00 odbędzie się spotkanie dot. JPK VAT

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Nieporęt z organizacjami pozarządowymi (…)

Zarządzenie Nr 312/2017 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 16 listopada 2017 r.
w sprawie ogłoszenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Nieporęt z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.