Urzędowe

Zapytanie ofertowe z dnia 20 września 2017 r. w sprawie ustalenia przesłanek lub przepisów ustawy o ochronie środowiska, dotyczące negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz funkcjonowanie mieszkańców położonych w pobliżu działek nr ew. 245//4, 245/6 i 245/7 położonych w miejscowości Józefów w gminie Nieporęt

Zapytanie ofertowe z dnia 20 września 2017 r. w sprawie ustalenia przesłanek lub przepisów ustawy o ochronie środowiska, dotyczące negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz funkcjonowanie mieszkańców położonych w pobliżu działek nr ew. 245//4, 245/6 i 245/7 położonych w miejscowości Józefów w gminie Nieporęt

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie budowy między systemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi – gazociąg Rembelszczyzna – Granica RP

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie budowy między systemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi – gazociąg Rembelszczyzna – Granica RP

Szczepienia przeciwko grypie dla osób 55 lat i powyżej

Centrum Medyczne Nieporęt Spółka z o.o. zaprasza na bezpłatne szczepienia p/grypie, szczepionką 4 antygenową Vaxigrip Tetra, osoby 55 lat i powyżej zameldowane na pobyt stały na terenie Gminy Nieporęt.

Szczepienia realizowane są w ramach Programu Zdrowotnego pn „ Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób w wieku 55 lat i powyżej, zamieszkałych na terenie gminy Nieporęt na lata 2017-2019”  i w całości finansowane są ze środków Gminy Nieporęt.

Świadczenia w ramach programu  realizowane są przez Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w Centrum Medycznym Nieporęt

Spółka z o.o. od dnia 01.09.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-19.00  do wyczerpania środków finansowych,  nie dłużej jednak niż do 31.12.2017 roku.

Dla pozostałych osób chcących zabezpieczyć się przed grypą zapisanych do lekarza rodzinnego w Centrum Medycznym Nieporęt Sp. z o.o. koszt szczepienia wynosi 40,00 zł.

Pacjenci, którzy nie są zapisani do lekarza rodzinnego w Centrum Medycznym Nieporęt Spółka z o.o. a chcą skorzystać z odpłatnego  szczepienia szczepionką Vaxigrip Tetra mogą zgłosić się do Gabinetu  diagnostyczno-zabiegowego Centrum Medycznego Nieporęt Sp. z o.o. z aktualnym zaświadczeniem o stanie zdrowia  od lekarza rodzinnego (koszt szczepienia wynosi 40,00 zł).

Natomiast koszt badania lekarskiego i koszt szczepienia to kwota w wysokości 110,00 zł.