Drogowe

Budowa drogi rowerowej wzdłuż Kanału Żerańskiego

Budowa drogi rowerowej wzdłuż Kanału Żerańskiego, od granicy z Warszawą do Jeziora Zegrzyńskiego, na odcinku 8 km – ścieżka rowerowa oraz chodnik.

Projekt, realizowany w partnerstwie z Markami, Ząbkami, Zielonką, Kobyłką, Wołominem i Radzyminem, współfinansuje Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowane jest w 2019 roku.

Całkowita wartość projektu – 75 mln złotych
Wartość projektu na terenie gminy Nieporęt – 10 mln zł,
w tym dofinansowanie ze środków unijnych – 8 mln zł.

Budowa oświetlenia na ul. Sasankowej i Chabrowej w Nieporęcie oraz na ul. Polnej w Stanisławowie Drugim

Zakończona została budowa oświetlenia ulicy:

– Sasankowej i Chabrowej w Nieporęcie – na odcinku 680 metrów zainstalowano 18 słupów oświetleniowych z oprawami typu LED o mocy 55 W. Koszt inwestycji wyniósł 65,2 tys. zł.

2_sasankowa

2_chabrowa

– Polnej w Stanisławowie Drugim – na odcinku 178 metrów zainstalowano 6 słupów z oprawami sodowymi o mocy 100 W. Koszt inwestycji wyniósł 19,1 tys. zł.

2_polna

Prace zrealizowała firma ELES-Bud z Kobyłki. Obecnie trwają procedury związane z zawarciem umowy na dystrybucje energii i jej przesył.

Przebudowa drogi powiatowej Białobrzegi-Beniaminów

Powiat realizuje przebudowę drogi 4303W na odcinku od ronda w Białobrzegach do granicy powiatu w Beniaminowie.

Prace rozpoczęły się jednocześnie w Białobrzegach i Beniaminowie i zakońą się najpóźniej do połowy września. Ich zakres obejmuje położenie nowej nakładki i stworzenie pobocza dostosowanego do ścieżki rowerowej, którą wykona gmina Nieporęt, poszerzenie jezdni: na prostych odcinkach drogi – do 6,5 m, na łukach – do 7 m, remont nawierzchni pętli autobusowej w Białobrzegach. Koszt prac to przeszło 3 mln złotych.

Utrudnienia przy przebudowie potrwają do połowy września, jednak droga będzie przejezdna przez cały czas.

Na wybór wykonawcy budowy ścieżki rowerowej gmina ogłosiła postepowanie przetargowe. Zaplanowana została droga rowerowa o nawierzchni asfaltowej szerokości 2 m i długości 4,5 km, oznakowana, oddzielona od jezdni separatorem. Powstanie  także jedna stacja postojowa. Planowany termin zakończenia prac to koniec kwietnia 2018 roku.

2_droga_powiat

DSC_4247

Na terenie gminy stanęły nowe wiaty autobusowe:

Na terenie gminy stanęły nowe wiaty autobusowe:

– w Nieporęcie – przy przystanku PKP w kierunku Białobrzegów

– w Rembelszczyźnie – przy ul. Wąskiej w kierunku Nieporętu

– w Kątach Węgierskich – przy ul. Kościelnej, naprzeciwko budynku OSP, w kierunku Rembelszczyzny

– w Józefowie, przy ul. Objazdowej, 2 wiaty (na przystankach w obydwu kierunkach).

2_wiata_dobre

062_wiata