Oświetlenie ulicy Granicznej w Stanisławowie Pierwszym

Oświetlenie ulicy Granicznej w Stanisławowie Pierwszym

Oświetlenie ulicy Letniej w Stanisławowie Drugim

Oświetlenie ulicy Letniej w Stanisławowie Drugim

Budowa ulicy Plażowej w Białobrzegach

Budowa ulicy Plażowej w Białobrzegach

Budowa ulicy Pilawa w Białobrzegach

Budowa ulicy Pilawa w Białobrzegach

Zwiększenie dofinansowania zakupu i montażu kolektorów słonecznych

Zwiększenie dofinansowania zakupu i montażu kolektorów słonecznych

Przebudowa ul. Leśnej w Zegrzu Południowym

Przebudowa ul. Leśnej w Zegrzu Południowym

Przebudowa nawierzchni ulicy Słonecznej

Przebudowa nawierzchni ulicy Słonecznej

Przebudowa chodnika przy ul. Lazurowej w Nieporęcie

Przebudowa chodnika przy ul. Lazurowej w Nieporęcie

Modernizacja Centrum Medycznego Nieporęt – ciąg dalszy

Modernizacja Centrum Medycznego Nieporęt - ciąg dalszy

Budowa sali gimnastycznej w Nieporęcie – ciąg dalszy

Budowa sali gimnastycznej w Nieporęcie - ciąg dalszy

Budowa chodnika w Rembelszczyźnie

Budowa chodnika w Rembelszczyźnie

Dokończenie budowy ochronnego systemu kanalizacyjnego Zalewu Zegrzyńskiego na terenach Gmin Nieporęt i Serock – wchodzących w skład Aglomeracji Serock, w celu przeciwdziałania degradacji krajobrazu i środowiska przyrodniczego na Mazowszu

Dokończenie budowy ochronnego systemu kanalizacyjnego Zalewu Zegrzyńskiego na terenach Gmin Nieporęt i Serock – wchodzących w skład Aglomeracji Serock, w celu przeciwdziałania degradacji krajobrazu i środowiska przyrodniczego na Mazowszu

Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Nieporęt

Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Nieporęt