Budowa sali gimnastycznej w Białobrzegach

 

1 czerwca, w Dniu Dziecka, wójt Maciej Mazur uczestniczył w przekazaniu placu pod budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Białobrzegach. Pierwszą łopatę ziemi wykopali własnoręcznie uczniowie w towarzystwie dyrekcji i nauczycieli.

Inwestycja zrealizowane zostanie przez firmę „WALD-GLOB” z Pułtuska w terminie do października 2018 roku, a jej koszt wyniesie ok. 4,8 mln zł. Sala liczyć będzie 660 m2 i znajdować się w niej będą boiska do gry w piłkę siatkową i koszykową oraz minipiłkę ręczną. Zaplecze stanowić będzie pokój dla trenera, po dwie szatnie dla dziewcząt i chłopców, dwa pomieszczenia na sprzęt sportowy i pomieszczenie gospodarcze. W holu wejściowym usytuowano szatnię przeznaczoną dla gości imprez sportowych i uroczystości szkolnych. Przy sali, od strony ulicy Wczasowej, znajdować się będzie bieżnia poliuretanowa ze skocznią. Dzięki powiększeniu działki, szkoła zyska też dodatkowy parking.

DSC_1674

Rozbudowa szkoły w Józefowie

Ostatniego dnia września 2015 roku oficjalnie rozpoczęła się rozbudowa szkoły podstawowej w Józefowie. Tego dnia na jej teren wprowadzony został wykonawca inwestycji – PHU BUDOMUR Sp. z o.o. z Pułtuska.

Projekt zakłada rozbudowę dotychczasowego budynku o nową część dydaktyczną, która umiejscowiona będzie od frontu szkoły przy ścianie sali gimnastycznej. Pod budowę wykorzystany zostanie częściowo dziedziniec szkoły, istniejący parking i teren nieutwardzony. Nowa część budynku będzie również parterowa i niepodpiwniczona. Jej powierzchnia użytkowa wyniesie 713 m2, a kubatura 4700 m3.

Znajdzie się tam 6 obszernych sal na potrzeby dydaktyczne oraz biblioteki, pomieszczenie magazynowe, szatnie, sanitariaty, pokój nauczycielski.
Koszt rozbudowy to kwota ok.1,9 mln zł. Jej zakończenie planowane jest zgodnie z umową na koniec lipca 2016 r. Rozpoczęcie zajęć szkolnych w nowo wybudowanej części szkoły planowane jest od września 2016 roku.

listopad 2015
listopad 2015
listopad 2015
listopad 2015
listopad 2015
listopad 2015

Modernizacja Centrum Medycznego Nieporęt – ciąg dalszy

W okresie od stycznia do kwietnia 2014 r. wykonano następujące prace:

– termomodernizację budynku
– obróbki blacharskie
– nową elewacja
– opaskę z kostki wokół budynku
– wybudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych
– rozebrano stare ogrodzenie, uporządkowano teren
– powstał nowy parking miedzy budynkiem Centrum Medycznego a przedszkolem, z nawierzchnią utwardzoną kruszywem betonowym.

kwiecień 2014

Modernizacja Centrum Medycznego Nieporęt: maj – lipiec 2014 r.

Część rehabilitacyjna działa już w nowych pomieszczeniach – w nowo dobudowanym łączniku oraz w sąsiednich salach. Na jedną z nich zaadaptowano pomieszczenie po dawnej kotłowni. Obok siebie znajdują się kabina do diatermii, sale do fizykoterapii i kinezyterapii. Zbudowano duże pomieszczenie sanitarne, przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne, w którym znajduje się także natrysk. Zainstalowano wentylację mechaniczną, na podłodze położona została nawierzchnia typu tarket.

Trwają prace modernizacyjne w centralnej części budynku. W przebudowanych pomieszczeniach powstaną dodatkowe gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy, nowa recepcja.

Przy wejściu do pomieszczeń dla dzieci zdrowych zbudowana zostanie pochylnia.

Modernizacja Centrum Medycznego Nieporęt podniesie jego stan techniczny, poprawi warunki pracy personelu oraz komfort pacjentów, a przede wszystkim dostosuje obiekt do standardów obowiązujących w placówkach medycznych.

maj - lipiec 2014 r.

maj - lipiec 2014 r.

maj - lipiec 2014 r.

maj - lipiec 2014 r.

lipiec 2014 r.

lipiec 2014 r.

sierpień 2014

październik 2014
październik 2014
październik 2014
październik 2014
październik 2014
październik 2014
październik 2014
październik 2014
październik 2014
październik 2014

Budowa sali gimnastycznej w Nieporęcie – ciąg dalszy

Sala sportowa wraz z łącznikiem przygotowane zostały do zimy. Założona została stolarka okienna i drzwiowa, która zabezpieczy pomieszczenia przed śniegiem i mrozem.

Sprzyjająca pogoda nie przerywa jak dotąd prac budowlanych. Wykonana została konstrukcja dachu z drewna klejonego sali, wylany strop łącznika, trwają prace pokrycia dachu. W łączniku murowane są ściany działowe z wyodrębnieniem stref zabezpieczających przed rozprzestrzenianiem się ognia. W następnym etapie montowana będzie instalacja wewnątrz pomieszczeń oraz wykonywane roboty tynkarskie.

marzec 2014
kwiecień 2014
kwiecień 2014
kwiecień 2014
kwiecień 2014
kwiecień 2014
kwiecień 2014
kwiecień 2014
kwiecień 2014
maj 2014
maj 2014
czerwiec 2014
czerwiec 2014
czerwiec 2014
listopad 2014
czerwiec 2014

LIPIEC 2014

Położono nowa elewację łącznika i sali gimnastycznej, ukończono budowę ogrodzenia sali i szkoły od strony kanału. Trwają intensywne prace wewnątrz pomieszczeń.

Na pierwszym piętrze łącznika powstały dwa nowe pomieszczenia użytkowe – szkolna świetlica oraz sala korekcyjna. Na podłodze położona została kolorowa nawierzchnia typu tarket, trawa malowanie ścian.

W sanitariatach zakończono prace budowlane, położono glazurę i terakotę, w najbliższym czasie realizowany będzie biały montaż oraz stolarka drzwiowa. Na klatce schodowej montowane są balustrady.

W sali gimnastycznej na suficie zamontowane zostały panele akustyczne. W następnym etapie na podłodze ułożona zostanie sportowa wykładzina.

Zainstalowana już została centrala wentylacji mechanicznej sali sportowej, która zapewniać będzie dopływ świeżego powietrza do pomieszczenia.

lipiec 2014
lipiec 2014
lipiec 2014
lipiec 2014
lipiec 2014

SIERPIEŃ 2014
W sali sportowej położona już została wykładzina sportowa. Trwają intensywne prace wokół budynku.
Podłoga sali ma szczególną konstrukcję, zapewniającą jak najlepsze jej użytkowanie. Na drewnianych legarach ułożonych krzyżowo, położona została tzw. „ślepa podłoga” z płyt OSB, które zaimpregnowano i zaszpachlowano. Na niej ułożona została ostatnia warstwa, czyli wykładzina sportowa w dwóch kolorach. Dla zapewnienia ruchu powietrza pod podłogą i odpowiedniego jej wentylowania, zamontowane zostały dwa wentylatory, zaopatrzone w włącznik czasowy.

Również listwy wykończeniowe zostały wyprofilowane w sposób, zapewniający wentylację konstrukcji podłogi. Na wykładzinie wyznaczono linie boisk, w następnej kolejności montowane będzie wyposażenie sali, m.in. składane trybuny, drabinki, kosze i siatka.Z salą sąsiadują boksy szatni, których budowa też dobiegła końca.


listopad 2014
listopad 2014
listopad 2014
listopad 2014

Modernizacja ośrodka zdrowia w Nieporęcie

Na zewnątrz trwa budowa łącznika między ośrodkiem zdrowia a częścią budynku, w której znajdują się sala do rehabilitacji oraz punkt informacyjno-konsultacyjny. Łącznik ułatwi poruszanie się po ośrodku, eliminując przechodzenie przez podwórko. Przy wejściu, zlokalizowanym w łączniku, zbudowana zostanie pochylnia dla niepełnosprawnych.
Trwa również remont pomieszczeń na I piętrze budynku, do których przeniesiona zostanie administracja ośrodka.

Koszt inwestycji wyniesie 112 tys. 694 zł.
Prace wykonuje firma EDBUDEX, w terminie do 30.09.2013 r.


październik 2013
pażdziernik 2013

Budowa sali gimnastycznej w Nieporęcie

Postępują prace przy budowie sali gimnastycznej w Nieporęcie. Po zakończeniu prac rozbiórkowych i ziemnych wykonawca przystąpi do wznoszenia ścian nośnych budynku.

Wykonane już zostały ławy fundamentowe sali oraz łącznika. Obecnie dobiega końca murowanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych.

W następnym etapie wykonawca przystąpi do wznoszenia ścian nośnych budynku.

wrzesień 2013
wrzesień 2013
październik 2013
październik 2013

Trwa murowanie ścian nośnych i działowych z bloków wapienno-piaskowych silka, wykonano nadproża, wieńce i słupy w budynkach. Na sali oraz w łączniku położono pierwszą warstwę konstrukcyjną posadzki. W łączniku wykonany został strop z płyt kanałowych, wymieniono stolarkę okienną. Wybudowana już została nowa klatka schodowa, łącząca salę ze szkołą oraz schody zewnętrzne od strony wschodniej.

listopad 2013
listopad 2013
listopad 2013

W połowie listopada rozpoczęła się budowa konstrukcji dachu sali z drewna klejonego.

grudzień 2013

Termomodernizacja budynku komunalnego w Ryni

Dobiegła końca termomodernizacja budynku komunalnego w Ryni, w którym swoją siedzibę ma świetlica wiejska.

Zakres prac objął, obok ocieplenia budynku, również naprawę dachu, kominów i schodów wejściowych. Teren wokół został uporządkowany, posadzono drzewa i krzewy.

Na realizację prac gmina otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Związku Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego w kwocie ok. 22 tys. zł.

swietlica_logo.jpg

 

Rozbudowa budynku OSP w Kątach Węgierskich

Powstało pomieszczenie garażowe dla wozu bojowego ratowniczo gaśniczego i łodzi ratunkowej. Zagospodarowano terenu wokół budynków OSP i Ośrodka Kultury – położone zostały płyty eko i wymieniona brama.

Koszt prac wyniósł 122 tys. 888 zł.

kwiecień 2012
kwiecień 2012

Modernizacja budynku OSP w Wólce Radzymińskiej – finansowana ze środków unijnych

– 4.07.2011 – podpisanie umowy przez Wójta Gminy Nieporęt oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie funduszy – 200 tys. zł w ramach działania 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013;
– zaplanowane zostało wykonanie: przyłącza gazu i wewnętrznej instalacji gazowej,
docieplenia budynku wraz z tynkami, wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej, tynkowania i malowania ścian wewnętrznych, posadzek i podłóg;
– wokół budynku: położenie chodników, wykonanie wjazdu z kostki betonowej i placu przed i częściowo wokół budynku oraz remont ogrodzenia;
– zaplanowany został również zakup niezbędnego wyposażenia, w tym mebli i komputerów.

Prace budowlane rozpoczęły się w listopadzie 2011 roku.
Wykonawca – Firma Budowlano-Handlowa EXPOL-WZ Sp.J. z Warszawy
Termin zakończenia prac – lipiec 2012 rok

W 2011 roku wykonano:
– przyłącze gazu,
– wewnętrzną instalację gazową,
– wymianę okien,
– ocieplenie budynku.

Modernizacja budynku OSP w Wólce Radzymińskiej – finansowana ze środków unijnych

– 4.07.2011 – podpisanie umowy przez Wójta Gminy Nieporęt oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie funduszy – 200 tys. zł w ramach działania 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013;
– zaplanowane zostało wykonanie: przyłącza gazu i wewnętrznej instalacji gazowej,
docieplenia budynku wraz z tynkami, wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej, tynkowania i malowania ścian wewnętrznych, posadzek i podłóg;
– wokół budynku: położenie chodników, wykonanie wjazdu z kostki betonowej i placu przed i częściowo wokół budynku oraz remont ogrodzenia;
– zaplanowany został również zakup niezbędnego wyposażenia, w tym mebli i komputerów.

Prace budowlane rozpoczęły się w listopadzie 2011 roku.
Wykonawca – Firma Budowlano-Handlowa EXPOL-WZ Sp.J. z Warszawy
Termin zakończenia prac – lipiec 2012 rok

W 2011 roku wykonano:
– przyłącze gazu,
– wewnętrzną instalację gazową,
– wymianę okien,
– ocieplenie budynku.

listopad 2011
listopad 2011

Budowa pływalni w Stanisławowie Pierwszym

wykonawca – Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „EKOBUD” Sp. z o.o. z Ostródy

rozpoczęcie budowy – czerwiec 2009 rok

– powierzchnia zabudowy – 1572 m2
– owierzchnia całkowita – 2735 m2
– powierzchnia użytkowa – 2044 m2
– kubatura – 10614 m3

Główne elementy funkcjonalne budynku:

– niecka basenu sportowego ze stali nierdzewnej o wymiarach 12,5 x 25 m i pow. 312,5 m2, sześciotorowa, o głębokości od 135 do 180 cm,
– basen rekreacyjny o pow. lustra wody 82,8 m2,
– wanna z hydromasażem dla 6 osób,
– zjeżdżalnia ślimakowa o dł. 95 m i różnicy wzniesień 6,8 m,
– sauna sucha,
– widownia dla 100 osób.

Uroczyste otwarcie aquaparku odbyło się 7 marca 2012 roku.


Budowa pływalni w Stanisławowie Pierwszym

wykonawca – Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „EKOBUD” Sp. z o.o. z Ostródy

rozpoczęcie budowy – czerwiec 2009 rok

– powierzchnia zabudowy – 1572 m2
– owierzchnia całkowita – 2735 m2
– powierzchnia użytkowa – 2044 m2
– kubatura – 10614 m3

Główne elementy funkcjonalne budynku:

– niecka basenu sportowego ze stali nierdzewnej o wymiarach 12,5 x 25 m i pow. 312,5 m2, sześciotorowa, o głębokości od 135 do 180 cm,
– basen rekreacyjny o pow. lustra wody 82,8 m2,
– wanna z hydromasażem dla 6 osób,
– zjeżdżalnia ślimakowa o dł. 95 m i różnicy wzniesień 6,8 m,
– sauna sucha,
– widownia dla 100 osób.

Otwarcie basenu planowane jest na przełomie I i II kwartału 2012 roku.

marzec 2011
marzec 2011 marzec 2011
marzec 2011 marzec 2011
marzec 2011 marzec 2011
marzec 2011 marzec 2011

wrzesień 2011
wrzesień 2011
wrzesień 2011
wrzesień 2011
wrzesień 2011
wrzesień 2011
wrzesień 2011
wrzesień 2011
wrzesień 2011
wrzesień 2011