Inwestycje gminne

Trwa przebudowa ulicy Spacerowej w Białobrzegach

Inwestycja realizowana jest na odcinku 975 metrów od ulicy Wczasowej w kierunku Ryni. Wykonywana jest nawierzchnia asfaltowa ulicy i ścieżki rowerowej oraz chodnik z kostki. Koszt prac to kwota 1 mln 400 tys. zł, z  tego ponad 820 tys. zł to dofinansowanie przyznane gminie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata […]

Czytaj więcej

Nasadzenia roślinności wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej nad Kanałem Żerańskim

Wzdłuż nowej ścieżki pieszo-rowerowej nad Kanałem Żerańskim w Nieporęcie rozpoczęły się nasadzenia roślinności. Nasadzenia zakończone zostaną na początku listopada i obejmą odcinek ścieżki rozpoczynający się przed Gminnym Ośrodkiem Kultury do kładki w Nieporęcie. Posadzonych zostanie przeszło 40 drzew i ponad 3000 krzewów. Następny etap zazieleniania, od kładki w Nieporęcie do mostu w Izabelinie, odbędzie się […]

Czytaj więcej

Przebudowa ulicy Spacerowej w Białobrzegach – prace ziemne i roboty brukarskie

Trwają prace ziemne i roboty brukarskie w związku z przebudową ulicy Spacerowej w Białobrzegach. Prace ziemne i roboty brukarskie realizowane są na odcinku 975 metrów od ulicy Wczasowej w kierunku Ryni. Wykonywana jest nawierzchnia asfaltowa chodnika i ścieżki rowerowej. Istniejąca nawierzchnia ulicy Spacerowej zostanie wykorzystana jako podbudowa pod nową nawierzchnię ulicy. Koszt inwestycji to kwota […]

Czytaj więcej

Zakończone zostały inwestycje zaplanowane na ten rok w Kompleksie Rekreacyjno-Wypoczynkowym Nieporęt-Pilawa

Zakończone zostały inwestycje zaplanowane na ten rok w Kompleksie Rekreacyjno-Wypoczynkowym Nieporęt-Pilawa. Można już spacerować nowymi ciągami pieszymi, jeździć po wyznaczonych trasach rowerowych i rolkowych. Tej zimy, trasy rolkowe będą mogły służyć do treningów na nartach biegowych. W Kompleksie powstały również trzy boiska treningowe do piłki plażowej siatkowej.

Czytaj więcej

Modernizacja placu zabaw w Kątach Węgierskich

W Kątach Węgierskich wykonana została modernizacja placu zabaw. Na placu zamontowano zestaw zabawowy dla dzieci młodszych oraz zestaw sprawnościowych dla starszych. Stanęła huśtawka z bocianim gniazdem, sprężynowiec – deska surfingowa oraz piaskownica cztery misie. Jest także nowa ławka oraz kosz na śmieci. Koszt modernizacji placu zabaw to kwota ok. 47,7 tys. zł.  

Czytaj więcej

Plac zabaw w Rembelszczyźnie

W ramach zagospodarowywania terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na działce w Rembelszczyźnie powstał plac zabaw dla dzieci. Jego otwarcie odbyło się 14 września. Na placu dzieci mają do dyspozycji zestaw zabawowy, sprawnościowy oraz huśtawki. Wykonana została też nawierzchnia z czystego piasku. Koszt urządzenia placu to kwota 49 tys. zł i pochodzi ona z budżetu gminy. Ponadto, gmina uzyskała […]

Czytaj więcej

Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wólce Radzymińskiej

Wkrótce na nowym boisku wielofunkcyjnym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wólce Radzymińskiej rozegrane zostaną pierwsze mecze. Płyta boiska z nawierzchnią z trawy syntetycznej ma wymiary 32 m x 50 m. Są na niej wytyczone boiska do minipiłki nożnej i ręcznej, boisko do piłki siatkowej i koszykowej. Zamontowane zostały również piłkochwyty. Na wyposażeniu są bramki, kosze do […]

Czytaj więcej

Przebudowa ul. Pęczkowskiego w Nieporęcie

Zakończyła się  przebudowa ul. Pęczkowskiego w Nieporęcie, polegająca na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej na odcinku o długości około 300 mb. Inwestycję za 294 202 zł realizowała firma DROGAP z Warszawy.  Na realizację inwestycji gmina otrzymała dofinansowanie od Marszałka Województwa Mazowieckiego w kwocie 145 tys. zł.    

Czytaj więcej

Modernizacja oświetlenia wzdłuż ul. Jana Kazimierza

Wzdłuż ulicy Jana Kazimierza, na odcinku od ul. Podkomorzego do Izabelińskiej w Nieporęcie i Stanisławowie Pierwszym, zakończony został pierwszy etap modernizacji oświetlenia. 65 starych betonowych słupów oświetleniowych wymieniono na nowoczesne słupy stalowe. Zamiast opraw sodowych  zastosowano energooszczędne oprawy LED, które bardzo dobrze oświetlają jezdnię. Mniejsze zużycie energii to mniejsze koszty, ponoszone przez gminę, to także […]

Czytaj więcej