Promowane

.

Harmonogram realizacji przez Centrum Medyczne Nieporęt Sp. z o.o. programu pn.  „Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób w wieku 55 lat i powyżej, zamieszkałych na terenie gminy Nieporęt na rok 2021” 1. Do udziału w Programie może zostać zakwalifikowany pacjent, który mieszka na terenie gminy   Nieporęt i rozlicza się w […]

Czytaj więcej

.

Punkt konsultacyjny programu „Czyste Powietrze” Informujemy, że od 15.09.2021 roku w Urzędzie Gminy Nieporęt będzie działał punkt konsultacyjny dotyczący realizacji ogólnopolskiego  programu „Czyste powietrze”. W ramach działalności punktu można uzyskać pomoc w zakresie przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie, zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej.Osobiste konsultacje będą możliwe po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na […]

Czytaj więcej

.

300 zł miesięcznie na dziecko – Nieporęcki bon żłobkowy od 1 października! Rada Gminy Nieporęt przyjęła uchwałę dotyczącą nowego świadczenia rodzinnego – „Nieporęckiego bonu żłobkowego”. Świadczenie w wysokości 300 zł miesięcznie będzie przysługiwało na każde  dziecko  w wieku  od  1 roku  do  3 lat,  korzystające z usług niepublicznego żłobka, niepublicznego klubu dziecięcego  lub opiekuna dziennego. […]

Czytaj więcej

.

Co stracisz, jeśli się nie spiszesz Narodowy Spis Powszechny to wyjątkowa i jedyna na 10 lat szansa, aby Polacy mogli pokazać, jaka naprawdę jest ich sytuacja osobista, rodzinna, zawodowa i mieszkaniowa. Dlatego jeśli wciąż zwlekasz ze spisem, to miej świadomość strat, na jakie narażasz siebie, swoją rodzinę i swoją gminę, jeśli zaniedbasz ten ustawowy obowiązek. […]

Czytaj więcej

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

TERMIN ROZPOCZĘCIA SKŁADANIA DEKLARACJI Od 1 lipca każdy obywatel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.Dla budynków, które już istnieją, właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy. Dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni. JAKI JEST CEL STWORZENIA CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW? Celem stworzenia centralnej bazy jest […]

Czytaj więcej

Laptopy dla gminnych szkół

Wsparcie nauczania zdalnego uczniów i nauczycieli W ramach Konkursu Grantowego ZDALNA SZKOŁA – wspieranie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego gmina Nieporęt otrzymała blisko 80 000 zł na  zakup laptopów dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w zajęciach kształcenia na odległość. Otrzymane środki pozwoliły na zakup 31 laptopów. Zostały one przekazane do wszystkich szkół podstawowych prowadzonych […]

Czytaj więcej

REALIZOWANE INWESTYCJE GMINNE

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wolskiej w Woli Aleksandra 22.04.2020 r. Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Wolskiej w Woli Aleksandra (od skrzyżowania z ul. Gajową/Zaciszną do końca zabudowy ul. Wolska 140) wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej na odcinku ok. 370 m. Rozpoczęto procedurę odbioru końcowego zadania.Po zakończeniu odbioru mieszkańcy posesji zlokalizowanych na tym odcinku […]

Czytaj więcej

Pomoc dla lokalnych przedsiębiorców

Pomoc dla przedsiębiorców z powiatu legionowskiego- ankieta/zgłoszenie na konferencję on-line Rada Gminy Nieporęt podjęła na sesji nadzwyczajnej w dniu 14 kwietnia uchwały dotyczące udzielenia pomocy przedsiębiorcom, których dotyczy zakaz prowadzenia działalności związany z wystąpieniem epidemii COVID-19 i których sytuacja ekonomiczna uległa pogorszeniu. Przedłużone zostają do dnia 30 września 2020 roku terminy płatności rat podatku od […]

Czytaj więcej

Stanowisko Rady Gminy w sprawie projektu CPK

5 marca odbyła się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Nieporęt. Stanowisko w sprawie projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego zostało podjęte jednogłośnie. Obecni na sesji wszyscy Radni Gminy wyrazili stanowczy sprzeciw wobec zaplanowanych wariantów linii kolejowej nr 20 na terenie gminy Nieporęt.

Czytaj więcej

100-lecie Bitwy Warszawskiej

Obchody 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej w gminie Nieporęt 14 sierpnia 2020 roku godzina 17.00, Pomnik 28.Pułku Strzelców Kaniowskich, Wólka Radzymińska Uchwała Rady Gminy Nieporęt ws. powołania Komitetu Honorowego obchodów 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej w gminie Nieporęt Honorowy Patronat Marszałka Województwa Mazowieckiego Gminny Konkurs Historyczny dla uczniów szkół podstawowych pt. „Epokowe wydarzenia – 100-lecie Bitwy Warszawskiej” […]

Czytaj więcej