Promowane

29.06.2020 r. Inwentaryzacja  jest  prowadzona  poprzez  ankietyzację  w  terenie  oraz  on-line. Każdy właściciel lub najemca budynku proszony jest o wypełnienie ankiety na temat stosowanych źródeł ciepła na terenie nieruchomości. Można: wypełnić  ankietę  elektronicznie  TUTAJ    lub wydrukować i wypełnić ankietę pobraną  TUTAJ ,  a następnie przekazać ją (osobiście, pocztą lub pocztą elektroniczną – skan/zdjęcie) do Urzędu Gminy […]

Czytaj więcej

#GaszynChallenge Podjęliśmy wyzwanie!

Urząd Gminy Nieporęt przyjął wyzwanie #GaszynChallenge.A wszystko to w szczytnym celu! Środki zebrane w ramach akcji zostaną przekazane na leczenie 6-letniej mieszkanki naszego powiatu Mai Krych. Każda złotówka pomoże Mai wrócić do zdrowia.  https://www.fundacjaavalon.pl/nasi_b…/maja_krych_13113.html… W ostatnim czasie nominowali nas: Urząd Miejski w Dobrym Mieście, 9 Brygada Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w Białobrzegach, Ochotnicza Straż Pożarna w […]

Czytaj więcej

MOJA WODA – nabór wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020-2024 Forma i intensywność dofinansowania Dotacja do 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia i nie więcej niż 5 000,00 zł na jedno przedsięwzięcie. Beneficjenci: Osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami  nieruchomości, na której […]

Czytaj więcej

Absolutorium dla Wójta Gminy Podczas sesji w dniu 25 czerwca radni udzielili wójtowi absolutorium, pozytywnie oceniając wykonanie budżetu za 2019 rok. Zgodnie z wprowadzoną w 2018 roku nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym,  procedurę udzielenia absolutorium rozpoczęło przedstawienie przez wójta Raportu o stanie gminy za 2019 rok. Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności wójta, a w szczególności […]

Czytaj więcej

Prawie 200 tys. zł na gminne działania

Po złożeniu wniosków o dofinansowanie, gmina Nieporęt otrzymała środki finansowe od Samorządu Województwa Mazowieckiego: – 100 000 zł z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia infrastruktury Sportowej, na modernizację boiska w Nieporęcie: wymianę nawierzchni boiska i montaż nowych bramek – 58 000 zł  z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza, na wykonanie inwentaryzacji źródeł ciepła – 40 000 zł z Mazowieckiego Instrumentu […]

Czytaj więcej

Gmina Nieporęt wysoko w Rankingu

Gmina Nieporęt znalazła się na 36 miejscu na 1547 gmin wiejskich w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce 2019 VI Europejskiego Kongresu Samorządów.  Do skonstruowania  rankingu wykorzystano zestaw siedmiu wskaźników oceny kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego, są to: 1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem 2. Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem 3. Udział wydatków […]

Czytaj więcej

.

Protokoły obwodowych komisji wyborczych Numer Siedziba Granice 1 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym (Stołówka), Stanisławów Pierwszy ul. Jana Kazimierza 291, 05-126 Nieporęt Część sołectwa Nieporęt obejmująca ulice na tzw. „Osiedlu Głogi” 2 Gminne Przedszkole w Nieporęcie, ul. Jana Kazimierza 104, 05-126 Nieporęt Część sołectwa Nieporęt obejmująca ulice na tzw. […]

Czytaj więcej

Organizacja pracy szkół po 24 maja

Mając na uwadze bezpieczną sytuację epidemiczną na terenie gminy Nieporęt oraz dobre funkcjonowanie Gminnego Przedszkola w Białobrzegach, otwartego 13 maja br., na nardzie wójta z dyrektorami szkół i przedszkoli 21 maja podjęto decyzję o otwieraniu kolejnych placówek oświatowych.    Od 25 maja pracę opiekuńczo-wychowawczą wznawiają wszystkie przedszkola publiczne, tj. w Nieporęcie, w Wólce Radzymińskiej i w Zegrzu […]

Czytaj więcej

Pociągiem do Zegrza Południowego

Pierwsze pociągi do Zegrza Południowego zaczęły przyjeżdżać już przed I wojną światową. Po przerwie trwającej od 1994 roku, obecnie wszystko wskazuje na to, że w końcu 2022 roku ponownie dojedziemy pociągiem z Zegrza Południowego do Warszawy. PKP Linie Kolejowe S.A. podpisały w lutym tego roku umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowy i modernizacji linii […]

Czytaj więcej

Laptopy dla gminnych szkół

Wsparcie nauczania zdalnego uczniów i nauczycieli W ramach Konkursu Grantowego ZDALNA SZKOŁA – wspieranie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego gmina Nieporęt otrzymała blisko 80 000 zł na  zakup laptopów dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w zajęciach kształcenia na odległość. Otrzymane środki pozwoliły na zakup 31 laptopów. Zostały one przekazane do wszystkich szkół podstawowych prowadzonych […]

Czytaj więcej

REALIZOWANE INWESTYCJE GMINNE

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wolskiej w Woli Aleksandra 22.04.2020 r. Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Wolskiej w Woli Aleksandra (od skrzyżowania z ul. Gajową/Zaciszną do końca zabudowy ul. Wolska 140) wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej na odcinku ok. 370 m. Rozpoczęto procedurę odbioru końcowego zadania.Po zakończeniu odbioru mieszkańcy posesji zlokalizowanych na tym odcinku […]

Czytaj więcej

Pomoc dla lokalnych przedsiębiorców

Pomoc dla przedsiębiorców z powiatu legionowskiego- ankieta/zgłoszenie na konferencję on-line Rada Gminy Nieporęt podjęła na sesji nadzwyczajnej w dniu 14 kwietnia uchwały dotyczące udzielenia pomocy przedsiębiorcom, których dotyczy zakaz prowadzenia działalności związany z wystąpieniem epidemii COVID-19 i których sytuacja ekonomiczna uległa pogorszeniu. Przedłużone zostają do dnia 30 września 2020 roku terminy płatności rat podatku od […]

Czytaj więcej