.

Zbierasz 1% z podatku? Napisz do nas na adres promocja@nieporet.pl. Umieścimy Cię na liście poniżej.

  • Maksymilian Wierzchoń – KRS 0000186434 Fundacja Słoneczko, cel szczegółowy: Maksymilian Wierzchoń 173/W
  • Maria Pietrzak– KRS 0000270809  Fundacja Avalon  cel szczegółowy :1309 Maria Pietrzak
  • Dominika Koperska – KRS 0000186434 Fundacja Słoneczko, cel szczegółowy:809/K Dominika Koperska
  • Uczniowski Klub Sportowy Dębina – KRS 0000197334, cel szczegółowy: Uczniowski Klub Sportowy Dębina, 05-126 Nieporęt, ul. J. Kazimierza 291 Stanisławów Pierwszy
  • ZHP Chorągiew Stołeczna – KRS 0000268913, cel szczegółowy: Hufiec Wołomin – Szczep Nieporęt
  • CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej – KRS- 0000223182, cel szczegółowy: Caritas przy parafii NMP Wspomożycielki Wiernych w Stanisławowie Pierwszym, ul. Izabelińska 8, 05-126 Nieporęt.
  • CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej – KRS – 0000223182,  cel szczegółowy: Caritas przy parafii NMP Królowej w Józefowie k. Legionowa, ul. Sienkiewicza 12, 05-119 Legionowo.

Podatek od środków transportowych

Przypominamy, że do 15 lutego 2020 r. Podatnicy podatku od środków transportowych mają obowiązek złożenia „Deklaracji na podatek od środków transportowych” na 2020 rok

(DT-1; DT-1/A) zgodnie z obowiązującymi na terenie Gminy Nieporęt stawkami podatkowymi.

Podatnicy obowiązani są dokonywać wpłat podatku na indywidualne numery rachunków bankowych.

Podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch ratach:

– I rata płatna – 15 luty, 

– II rata płatna – 15 wrzesień.

DT-1 – Deklaracja na podatek od środków transportowych – Druk do pobrania

DT-1 A – Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych –  Druk do pobrania

Wydarzenia w GOK Nieporęt luty/marzec 2020

Spotkanie „Firma Przyjazna Gminie Nieporęt”

Spotkanie „Firma Przyjazna Gminie Nieporęt” na trzydziestolecie samorządu terytorialnego

25 lutego w Urzędzie Gminy odbyło się po raz 12. spotkanie wójta Macieja Mazura z przedstawicielami firm, instytucji i przedsiębiorstw działających na terenie gminy Nieporęt – „Firma Przyjazna Gminie Nieporęt”.  

Istnienie nowoczesnych, dobrze prosperujących i otwartych na współpracę z samorządem firm jest jego najlepszą wizytówką i motorem rozwoju gospodarczego. Coroczne spotkania są okazją do wyrażenia ich przedstawicielom podziękowań za współpracę z samorządem, za zaangażowanie w gminne projekty kulturalne, oświatowe i sportowe oraz złożenia gratulacji w związku z osiąganymi przez nie wysokimi wynikami. Z okazji przypadającej w 2020 roku  30. rocznicy funkcjonowania samorządu terytorialnego, pamiątkowymi statuetkami wyróżnione zostały te firmy, z najdłuższym stażem działania, których jubileusz zbiegł się w czasie z rocznicą samorządu. Wszystkie osiągają sukcesy branżowe, są wielokrotnie wyróżniane i nagradzane, i wszystkie jednakowo silnie związane z gminą Nieporęt. Szklane statuetki z zatopioną przypinką „Firma Przyjazna Gminie Nieporęt” ze stylizowanym herbem gminy otrzymały firmy:  SO METAL z Nieporętu, GRODNO S.A. z Michałowa-Grabiny,  BRERICAP POLSKA S.A. ze Stanisławowa Pierwszego, Oddział GAZ-SYSTEM S.A. w Rembelszczyźnie, Hotel 500 w Zegrzu Południowym, APS ENERGIA S.A. w Stanisławowie Pierwszym i NEON EFEKT w Stanisławowie Pierwszym. 

Wręczone zostały także pamiątkowe przypinki, zaprojektowane z okazji 30-lecia samorządu, firmom i instytucjom aktywnie od lat współpracującym z samorządem oraz przypinki „Firma Przyjazna Gminie Nieporęt”firmą, po raz pierwszy uczestniczącym w spotkaniu.

Oprawę artystyczną wieczoru stanowiły popularne piosenki z lat 20 i 30-tych.

Korzystaj z SKM

Mieszkańcy gminy Nieporęt dojeżdżający linią SKM do pracy mogą korzystać z dwóch parkingów, z których jeden znajduje się bezpośrednio przy stacji PKP Nieporęt na ul. Dworcowej, a drugi 400 m od stacji, przy rondzie im. Jana Pawła II.

84347695_1451462468353829_8346707480176230400_o

Raport z pilotażowego badania wielkości i specyfiki ruchu turystycznego w województwie mazowieckim

Badanie pilotażowe: http://www.mazowsze.mrot.pl/images/pliki/badania_turystyczne_2018/2018-raport-badanie-wielkosci-ruchu-turystycznego-w-wojewodztwie-mazowieckim.pdf

raport: Raport końcowy 2018

 

 

8,5 mln zł z UE na działania sprzyjające powrotowi do aktywności zawodowej rodziców maluchów w wieku żłobkowym

8,5 mln zł z UE na działania sprzyjające powrotowi do aktywności zawodowej rodziców maluchów w wieku żłobkowym

Podmioty działające w Warszawie oraz 39 gminach współpracujących ze stolicą na rzecz zintegrowanego rozwoju metropolii warszawskiej mogą starać się o środki na tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie – we współpracy z m.st. Warszawa – ogłosił konkurs, w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania z funduszy europejskich na działania sprzyjające powrotowi do aktywności zawodowej rodziców maluchów w wieku żłobkowym. Konkurs jest przeznaczony dla podmiotów działających w Warszawie oraz 39 gminach sąsiadujących ze stolicą.

 Na co można dostać dofinansowanie?

W ramach konkursu możliwe będzie uzyskanie dofinasowania na tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobków, klubów dziecięcych lub dziennego opiekuna.  Dotacją mogą być objęte m.in. wydatki na dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, wyposażenie, zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych, wynagrodzenie personelu, wyżywienie i pobyt dzieci. Realizacja projektów umożliwi m.in. powrót do pracy osobom po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych, które sprawują opiekę nad dziećmi do lat 3.

Jak otrzymać dotację?

Konkurs jest organizowany w ramach Poddziałania 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć w terminie od 13 lutego do 28 lutego 2020. Więcej informacji oraz szczegółowy regulamin konkursu dostępny na www.omw.um.warszawa.pl oraz na www.funduszedlamazowsza.eu.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to inicjatywa, która pozwala na wyjście poza sztywne granice administracyjne jednostek samorządu terytorialnego, umożliwiając realizowanie przez m.st. Warszawę oraz 39 podwarszawskich gmin wspólnych przedsięwzięć finansowanych z funduszy UE w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Ideą Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jest współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania wspólnych atutów i rozwiązywania problemów, które dotyczą całego obszaru metropolitalnego. Projekty realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych nie mogą być oderwanymi od siebie, punktowymi inwestycjami, muszą być wzajemnie powiązane.

 

Podłącz kanalizację