Ankieta – badanie ewaluacyjne, dotyczące wpływu projektów UE zrealizowanych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym. Zachęcamy do udziału w ankiecie.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że na zlecenie Centrum Unijnych Projektów Transportowych konsorcjum firm: EU-CONSULT sp. z o.o., Infra – Centrum Doradztwa sp. z o.o. oraz Polska Agencja Ewaluacji Sektora Publicznego Spółka Akcyjna przeprowadza badanie ewaluacyjne dotyczące oceny wpływu projektów UE zrealizowanych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym.

Celem badania jest zebranie danych, dotyczących wpływu projektów transportowych zlokalizowanych na terenie WOF, a które były zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Szczególny nacisk w badaniu położono na sytuację społeczno-gospodarczą, mobilność mieszkańców, udział transportu zbiorowego w udziale modalnym (modal-split), zmniejszenie zatłoczenia na drogach oraz wpływ na środowisko.

Jednym w etapów badania są wywiady ankietowe z pełnoletnimi mieszkańcami i użytkownikami transportu w obszarze WOF.

Link do ogólnodostępnej ankiety:

https://eu-consult.info.pl/2/index.php/569713?lang=pl

Badanie jest anonimowe, a jego wyniki prezentowane będą wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień statystyczny. Zachęcamy do udziału w ankiecie.