Komunikat dotyczący gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Komunikat o godzinach otwarcia PSZOK w poniedziałek 27 marca 2023 r.