LV/16/2022 z dnia 24 lutego 2022r w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nieporęt Dz. U. W. Maz.  z 10.03. 2022