Metryczka subwencji oświatowej na 2022r.

Kwoty dotacji po dodatkowej aktualizacji rocznych kwot dotacji w sierpniu 2022 r.