Od 11 grudnia wchodzi w życie nowy roczny rozkład jazdy linii SKM 2022/2023

W dniu 11 grudnia 2022 r. na sieci zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe wchodzi w życie nowy roczny rozkład jazdy pociągów 2022/23, od razu w postaci zastępczej organizacji ruchu, ważnej do 11 marca 2023 r. W okresie obowiązywania tej organizacji na wszystkich liniach SKM będą realizowane zamknięcia torowe o charakterze inwestycyjnym, wymuszające zmiany w podstawowym rozkładzie jazdy SKM.

W szczególności rozkład uwzględnia kontynuację prac modernizacyjnych w rejonie stacji Warszawa Zachodnia, a także innych prac prowadzonych w różnych lokalizacjach Warszawskiego Węzła Komunikacyjnego z przyległymi szlakami. Od daty wprowadzenia nowego rozkładu jazdy nadal występować będą duże i bardzo duże utrudnienia w kursowaniu wybranych pociągów SKM i KM, zmniejszy się częstotliwość kursowania pociągów po linii średnicowej.

Linia S1

•     Od 11.12.2022r. do 10.03.2023r. (w godzinach 23:00 – 4:00)

Budowa ściany oporowej, palowania pod słupy trakcyjne i sygnalizatory, roboty sieciowe. Zamknięcia szlakowe: W-wa Zachodnia – W-wa Włochy i W-wa Zachodnia – W-wa Wschodnia

Zawieszenie kursowania linii S1 na odcinku Pruszków – W-wa Wschodnia w godzinach zamknięcia. Ostatni pociąg z Pruszkowa uruchomiony o godzinie 22:10

•     Od 19.12.2022 r. do 8.01.2023 r.

Budowa ściany oporowej pomiędzy p.o. Warszawa Ochota a st. W-wa Zachodnia. Całodobowe zamknięcie toru nr 4śr szlaku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia. Dla wahadłowego podjazdu do p.o. Warszawa Stadion, udostępniony fragment toru od stacji W-wa Wschodnia do p.o. W-wa Stadion

1.    Linia S1 będzie kursowała w skróconej relacji: Otwock – Warszawa Stadion.

2.    Za odwołane pociągi, w celu obsługi odcinka „pruszkowskiego”, SKM uruchomi linię zastępczą S10, kursującą w relacji Pruszków – Warszawa Główna. Ze względu na ograniczoną przepustowość linii kolejowych linia będzie kursowała z częstotliwością średnio co 60 minut.

Linia S2

•     Od 11.12.2022r. do 10.03.2023r. (w godzinach 23:00 – 4:00)

Budowa ściany oporowej, palowania pod słupy trakcyjne i sygnalizatory, roboty sieciowe. Zamknięcia szlakowe: W-wa Zachodnia – W-wa Aleje Jerozolimskie i W-wa Zachodnia – W-wa Wschodnia

Zawieszenie kursowania linii S2 na odcinku W-wa Lotnisko Chopina – W-wa Wschodnia. Ostatni pociąg z W-wa Lotnisko Chopina o godzinie 22:27.

•     Od 11.12.2022r. do 11.03.2023r.

Ograniczenie prędkości do 30km/h na odcinku 900m przy wyjeździe z W-wy Zachodniej w kierunku W-wy Aleje Jerozolimskie

1.    Odwołanie 5 par pociągów na odcinku W-wa Wschodnia – W-wa Lotnisko Chopina w dniach 11.12.2022r.-12.02.2022r. (za wyjątkiem okresu 19.12.2022r.-8.01.2023r.- o czym poniżej)

2.    Odwołanie 6 par pociągów na odcinku W-wa Wschodnia – W-wa Lotnisko Chopina w dniach 13.02.-11.03.2022r.

•     Od 19.12.2022 r. do 8.01.2023 r. z przyczyny analogicznej jw. dla linii S1

1.    W pełnej relacji będzie kursowała tylko połowa pociągów linii S2.

2.    Druga połowa będzie kursowała w relacji skróconej: Warszawa Lotnisko Chopina – Warszawa Zachodnia.

3.    Za odwołane pociągi, w celu zachowania obsługi wschodniego odcinka linii w liczbie dwóch par w godzinie, SKM uruchomi linię zastępczą S20, kursującą w relacji Sulejówek Miłosna – Warszawa Wschodnia.

     Od 13.02 do 11.03.2023r. (BUDOWA TUNELU DROGOWEGO w SULEJÓWKU)

Zamknięcie toru nr 1 w dn.: 13-26.02.2023r.(całodobowo) na odcinku W-wa Rembertów – Sulejówek Miłosna;

Zamknięcie toru nr 2 w dn.: 27.02-11.03.2023r. (całodobowo) na odcinku W-wa Rembertów – Sulejówek Miłosna

Zawieszenie kursowania linii S2 na odcinku W-wa Rembertów – Sulejówek Miłosna.

Oddzielnym zleceniem uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa ZS2 zapewniająca przewóz pasażerów na trasie Sulejówek Miłosna – Warszawa Rembertów.

Linia S3

•     6. – 8.01.2023 r. Budowa tunelu w stacji Legionowo.

Całodobowe zamknięcie toru nr 1 w stacji Legionowo.

1.    Liczba odwołanych pociągów: 22.

2.    1 pociąg z pominięciem p.o. W-wa Choszczówka.

•     Od godz. 23:00 dn. 13.01.2023 r. do godz. 4:00 dn. 16.01.2023 r. Budowa tunelu w stacji Legionowo.

Całodobowe zamknięcie toru nr 3 szlaku Warszawa Praga – Legionowo (linia kolejowa nr 456), głównie z powodu braku możliwości wjazdu z toru szlakowego nr 3 w stację Legionowo. Udostępnia się fragment toru umożliwiając dojazd pociągów do p.o. Warszawa Płudy.

1.    Linia S3 będzie kursowała w relacji skróconej: Warszawa Zachodnia – Warszawa Płudy lub Warszawa Gdańska – Warszawa Płudy.

2.    Za odwołane pociągi, w celu obsługi odcinka: Legionowo – Wieliszew, w dniach: 14. i 15.01.2023 r. SKM uruchomi linię zastępczą S30, kursującą wahadłowo w relacji Legionowo – Wieliszew, skomunikowaną w stacji Legionowo z pociągami przewoźnika Koleje Mazowieckie.

•     6-8.01.2023 r. Budowa tunelu w stacji Legionowo. Całodobowe zamknięcie toru nr 1 w stacji Legionowo.

1.    Liczba odwołanych pociągów: 22.

2.    Pociągi z pominięciem p.o. W-wa Choszczówka: 1.

•     Od 26.02.2023 r.  Przebudowa stacji W-wa Zachodnia – obutorowe telefoniczne zapowiadanie pociągów na odcinku W-wa Gdańska – W-wa Zachodnia P.9.

1.    2 pociągi skrócone do/z Warszawy Gdańskiej.

2.    Pociągi skrócone do/z Warszawy Powązek: 24 (dni powszednie), 20 (dni wolne).

•     Od godz. 23:00 dn. 19.02.2023 r. do godz. 4:00 dn. 10.03.2023 r. Nocne zamknięcie na linii nr 20 toru 211szlaku W-wa Czyste – W-wa Zachodnia.

4 pociągi skrócone do/z Warszawy Gdańskiej.

Decyzje dotyczące honorowania biletów ZTM ponad usługę „Wspólny bilet ZTM-KM-WKD” są aktualnie jeszcze uzgadniane z Kolejami Mazowieckimi i innymi przewoźnikami kolejowymi.

Szczegółowe rozkłady jazdy linii SKM zamieściliśmy na stronie www.wtp.waw.pl