Ogłoszenie o naborze

Uwaga! Wójt Gminy Nieporęt ogłasza nabór na stanowisko konserwatora w Urzędzie Gminy Nieporęt oraz na stanowisko inspektora w Straży Gminnej w Nieporęcie.Szczegółowe informacje dotyczące naborów można znaleźć pod linkiem

https://bip.nieporet.pl/a,87658,ogloszenia-o-naborze.html