OSP Nieporęt oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Nieporęt otrzymały 20 tys. zł dofinansowania

Gratulacje dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieporęcie i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Nieporęt, które w II edycji ogólnopolskiego programu grantowego Drogowskaz Fundacji Inter Cars otrzymały 20 tysięcy złotych. Tegoroczna edycja skupia się na edukacji w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego dzieci i młodzieży, w szczególności na promowaniu odpowiedzialnego zachowania na drodze oraz tworzeniu bezpiecznej infrastruktury drogowej.

W ramach projektu zaplanowano m.in.:

  • 30 warsztatów w szkołach na terenie gminy Nieporęt do grudnia 2024 r.
  • Dni bezpieczeństwa ruchu drogowego na początku i na końcu projektu
  • 5 warsztatów dla nauczycieli
  • opracowanie i druk 2 tys. egz. podręczników zawierających scenariusze zajęć, praktyczne porady i zasady pierwszej pomocy
  • opracowanie 5 tys. broszur edukacyjnych i plakatów promujących bezpieczne zachowanie w ruchu drogowym
  • przygotowanie strony internetowej zawierającej filmy edukacyjne, testy i zadania
  • w ramach projektu powstanie mobilny tor ze znakami, który będzie rozstawiany na czas warsztatów.

Wszystkie działania będą udostępniane na platformach społecznościowych takich jak: Facebook, Instagram, YouTube i TikTok. Większość działań będzie realizowana przez członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Nieporęt. Podczas warsztatów planowany jest przegląd rowerów.

oplus_0